svenska » engelska UK   Ordningstal


61 [sextioett]

Ordningstal

-

+ 61 [sixty-one]

+ Ordinal numbers

Klicka för att se texten:   
svenskaEnglish UK
Den första månaden är januari. Th- f---- m---- i- J------. +
Den andra månaden är februari. Th- s----- m---- i- F-------. +
Den tredje månaden är mars. Th- t---- m---- i- M----. +
   
Den fjärde månaden är april. Th- f----- m---- i- A----. +
Den femte månaden är maj. Th- f---- m---- i- M--. +
Den sjätte månaden är juni. Th- s---- m---- i- J---. +
   
Sex månader är ett halvår. Si- m----- m--- h--- a y---. +
Januari, februari, mars, Ja------ F-------- M----, +
april, maj och juni. Ap---- M-- a-- J---. +
   
Den sjunde månaden är juli. Th- s------ m---- i- J---. +
Den åttonde månaden är augusti. Th- e----- m---- i- A-----. +
Den nionde månaden är september. Th- n---- m---- i- S--------. +
   
Den tionde månaden är oktober. Th- t---- m---- i- O------. +
Den elfte månaden är november. Th- e------- m---- i- N-------. +
Den tolfte månaden är december. Th- t------ m---- i- D-------. +
   
Tolv månader är ett år. Tw---- m----- m--- a y---. +
Juli, augusti, september, Ju--- A------ S--------, +
oktober, november och december. Oc------ N------- a-- D-------. +
   

Modersmålet är alltid det viktigaste språket

Vårt modersmål är det första språket vi lär oss. Det sker automatiskt, så vi märker det inte. De flesta människor har ett modersmål. Alla andra språk studeras som främmande språk. Naturligtvis finns det även människor, som växer upp med flera språk. Men vanligtvis talar de dessa språk med varierande flyt. Ofta används språken på olika sätt. Ett språk används till exempel på arbetet. Det andra används hemma. Hur bra vi talar ett språk beror på flera faktorer. När vi lär oss det som små barn, lär vi oss det oftast mycket bra. Vårt talcenter fungerar bäst under dessa år. Hur ofta vi talar ett språk är också viktigt.

Ju oftare vi använder det, desto bättre talar vi det. Men forskarna tror att en person aldrig kan tala två språk lika bra. Ett språk är alltid det viktigare språket. Experiment tycks bekräfta denna hypotes. Olika personer testades i en studie. Hälften av personerna talade två språk flytande. Kinesiska var modersmålet och engelska var andraspråket. Den andra hälften av försökspersonerna talade bara engelska som modersmål. Personerna fick lösa enkla uppgifter på engelska. Under tiden mättes aktiviteten i deras hjärnor. Och skillnader syntes i personernas hjärnor! Hos flerspråkiga individer, var i synnerhet en region i hjärnan aktiv. De enspråkiga individerna, å andra sidan, visade ingen aktivitet i denna region. Båda grupperna löste uppgifterna lika snabbt och bra. Trots detta, översatte kineserna allting till sitt eget modersmål…
Gissa språket!
_______ är modersmål för ungefär 5 miljoner människor. Det tillhör den nordgermanska språkfamiljen. Det betyder att det är besläktat med svenska och norska. Vokabulären i dessa tre språk är nästan identisk. Om en person talar ett av språken, kan han också förstå de andra två. Därför finns det vissa tvivel om att de skandinaviska språken är olika språk. De skulle bara kunna vara regionala former av ett enda språk.

_______n själv är uppdelad i många olika dialekter. Men dessa ersätts alltmer av standardspråket. Trots detta uppstår nya dialekter, särskilt i städerna. De kallas sociala dialekter. I sociala dialekter avslöjar uttalet av ord ålder och social status för den som talar. Detta fenomen är typiskt för det _______ språket. Det är mycket mindre distinkt i andra språk. Detta gör _______n till ett särskilt spännande språk.