svenska » engelska UK   få något


73 [sjuttiotre]

få något

-

+ 73 [seventy-three]

+ to be allowed to

Klicka för att se texten:   
svenskaEnglish UK
Får du redan köra bil? Ar- y-- a------ a------ t- d----? +
Får du redan dricka alkohol? Ar- y-- a------ a------ t- d---- a------? +
Får du redan åka ensam utomlands? Ar- y-- a------ a------ t- t----- a----- a----? +
   
ma- / t- b- a-----d +
Får vi röka här? Ma- w- s---- h---? +
Får man röka här? Is s------ a------ h---? +
   
Får man betala med kontokort? Ma- o-- p-- b- c----- c---? +
Får man betala med check? Ma- o-- p-- b- c----- / c---- (a-.)? +
Får man bara betala kontant? Ma- o-- o--- p-- i- c---? +
   
Kan jag få ringa här? Ma- I j--- m--- a c---? +
Får jag bara fråga om något? Ma- I j--- a-- s--------? +
Får jag bara säga något? Ma- I j--- s-- s--------? +
   
Han får inte sova i parken. He i- n-- a------ t- s---- i- t-- p---. +
Han får inte sova i bilen. He i- n-- a------ t- s---- i- t-- c--. +
Han får inte sova på stationen. He i- n-- a------ t- s---- a- t-- t---- s------. +
   
Får vi ta plats? Ma- w- t--- a s---? +
Kan vi få menyn? Ma- w- h--- t-- m---? +
Får vi betala var för sig? Ma- w- p-- s---------? +
   

Hur hjärnan lär sig nya ord

När vi lär oss nya ord, lagrar hjärnan nytt innehåll. Inlärning fungerar endast med konstant repetition. Hu väl hjärnan lagrar ord, beror på flera faktorer. Men det viktigaste är att vi regelbundet granskar ordförrådet. Endast ord, som vi använder eller skriver ofta, lagras. Man skulle kunna säga att dessa ord arkiveras som bilder. Denna inlärningsprincip gäller också för apor. Apor kan lära sig att ‘läsa’ ord, om de ser dem tillräckligt ofta. Fastän de inte förstår orden, känner de igen dem på deras form. För att tala ett språk flytande behöver vi många ord. Därför måste vokabulären vara väl organiserad. Därför att minnet fungerar som ett arkiv. För att finna ett ord snabbt, måste man veta var man ska söka.

Därför är det bättre att lära sig ord i ett visst sammanhang. Då kan alltid hjärnan öppna den rätta ‘filen’. Men även det som vi har lärt oss väl kan glömmas. I så fall, flyttar kunskapen från det aktiva till det passiva minnet. Genom att glömma befriar vi oss från kunskap vi inte behöver. Det är så hjärnan gör plats för nya och viktigare saker. Därför är det viktigt att vi regelbundet aktiverar vår kunskap. Men det som finns i det passiva minnet är inte förlorat för alltid. När vi ser ett bortglömt ord, minns vi det igen. Vi lär oss det, som vi har lärt oss tidigare, snabbare den andra gången. Den som vill utöka sin vokabulär, måste också utöka sina fritidsintressen. Var och en av oss har vissa intressen. Därför är vi oftast upptagna med samma saker. Men ett språk består av många olika semantiska fält. En person som är intresserad av politik, bör också läsa sporttidningar då och då!
Gissa språket!
_______ talas av mer än 160 miljoner människor. Men det är modersmål för endast 30 miljoner. Detta beror på att nästan 500 olika etniska grupper bor i ******en. De talar 250 olika språk som delas upp i många dialekter. En sådan lingvistisk variation kan naturligtvis leda till problem. Dagens _______ har alltså implementerats som standardiserat nationellt språk. Det lärs ut i alla skolor utöver modersmålet.

_______ räknas till de austronesiska språken. Det är så nära besläktat med malajiska att de två språken betraktas som nästan identiska. Det finns många fördelar med att lära sig _______. Grammatiken är inte särskilt komplicerad. Stavningen är inte heller svår. Du kan basera uttalet på stavningen. Många _______ ord kommer från andra språk, vilket gör det lättare. Och snart kommer _______ att vara ett av de viktigaste språken i världen!