svenska » engelska UK   motivera något 1


75 [sjuttiofem]

motivera något 1

-

+ 75 [seventy-five]

+ giving reasons 1

Klicka för att se texten:   
svenskaEnglish UK
Varför kommer ni inte? Wh- a----- y-- c-----? +
Vädret är så dåligt. Th- w------ i- s- b--. +
Jag kommer inte, eftersom vädret är så dåligt. I a- n-- c----- b------ t-- w------ i- s- b--. +
   
Varför kommer han inte? Wh- i---- h- c-----? +
Han är inte inbjuden. He i---- i------. +
Han kommer inte, eftersom han inte är bjuden. He i---- c----- b------ h- i---- i------. +
   
Varför kommer du inte? Wh- a----- y-- c-----? +
Jag har inte tid. I h--- n- t---. +
Jag kommer inte, eftersom jag inte har tid. I a- n-- c----- b------ I h--- n- t---. +
   
Varför stannar du inte? Wh- d---- y-- s---? +
Jag måste arbeta. I s---- h--- t- w---. +
Jag stannar inte, eftersom jag måste arbeta. I a- n-- s------ b------ I s---- h--- t- w---. +
   
Varför går ni redan? Wh- a-- y-- g---- a------? +
Jag är trött. I a- t----. +
Jag går, eftersom jag är trött. I’- g---- b------ I-- t----. +
   
Varför åker ni redan? Wh- a-- y-- g---- a------? +
Det är redan sent. It i- a------ l---. +
Jag åker, för att det redan är sent. I’- g---- b------ i- i- a------ l---. +
   

Modersmål = emotionellt, främmande språk = rationellt?

När vi lär oss främmande språk, stimulerar vi hjärnan. Vårt tänkande förändras genom inlärning. Vi blir mer kreativa och flexibla. Komplext tänkande är lättare för människor som är flerspråkiga. Minnet tränas genom inlärning. Ju mer vi lär oss, desto bättre funkar det. Den som har lärt sig många språk, lär sig även andra saker snabbare. Han kan tänka mer intensivt om ett visst ämne under en längre tid. Därför löser han problem snabbare. Flerspråkiga individer är också mer beslutsamma. Men hur de fattar beslut är också beroende av språk. Språket vi tänker på påverkar våra beslut. Psykologer undersökte flera försökspersoner för en studie.

Alla försökspersoner var tvåspråkiga. De talade ett annat språk utöver sitt modersmål. Försökspersonerna fick svara på en fråga. Frågan hade att göra med lösningen på ett problem. I processen måste försökspersonerna välja mellan två alternativ. Ett alternativ var betydligt mer riskfyllt än det andra. Försökspersonerna fick svara på frågan på båda språken. Och svaren förändrades när språket förändrades! När de talade sitt modersmål, valde försökspersonerna risken. Men på det främmande språket valde de det säkrare alternativet. Efter detta experiment fick försökspersonerna göra satsningar. Även här fanns en tydlig skillnad. När de använde ett främmande språk var de försiktigare. Forskarna antar att vi är mer fokuserade när vi tänker på främmande språk. Därför fattar vi beslut som inte är emotionella, utan rationella...
Gissa språket!
Det _______ språket är säkerligen ett av de mest fascinerande. Många människor finner skrivsystemet speciellt intressant. Det består av kinesiska symboler och två stavelser. Ett annat kännetecken för _______ är att det har många dialekter. Dessa skiljer sig i vissa fall betydligt från varandra. Det är alltså möjligt att två ******sktalande från olika regioner inte förstår varandra. _______n har en melodisk accent.

Om ett ord behöver strykas under talas det inte högre. Ljudens tonhöjd är varierande. Ungefär 130 miljoner människor talar _______. Naturligtvis bor majoriteten av dessa i ******. Det finns också stora grupper av ******sktalande i Brasilien och Nordamerika. De är ättlingar till _______ emigranter. Det finns relativt få som har _______ som andraspråk. Det är exakt vad som borde motivera oss att lära oss detta spännande språk!