svenska » engelska UK   Adjektiv 1


78 [sjuttioåtta]

Adjektiv 1

-

+ 78 [seventy-eight]

+ Adjectives 1

Klicka för att se texten:   
svenskaEnglish UK
en gammal kvinna an o-- l--y +
en tjock kvinna a f-- l--y +
en nyfiken kvinna a c------ l--y +
   
en ny bil a n-- c-r +
en snabb bil a f--- c-r +
en bekväm bil a c---------- c-r +
   
en blå klänning a b--- d---s +
en röd klänning a r-- d---s +
en grön klänning a g---- d---s +
   
en svart väska a b---- b-g +
en brun väska a b---- b-g +
en vit väska a w---- b-g +
   
trevliga människor ni-- p----e +
artiga människor po---- p----e +
intressanta människor in--------- p----e +
   
trevliga barn lo---- c------n +
elaka barn ch---- c------n +
snälla barn we-- b------ c------n +
   

Datorer kan rekonstruera hörda ord

Det har länge varit en dröm för människan att kunna läsa tankar. Alla vill veta vad en annan tänker vid en given tidpunkt. Denna dröm har ännu inte besannats. Inte ens med modern teknologi kan vi läsa tankar. Vad andra tänker förblir en hemlighet. Men vi känner igen vad andra hör! Detta har visats genom ett vetenskapligt experiment. Forskarna lyckades rekonstruera hörda ord. För detta ändamål analyserade de försökspersoners hjärnvågor. När vi hör något aktiveras hjärnan. Den måste bearbeta det hörda språket. Ett visst aktivitetsmönster framträder under processen. Detta mönster kan registreras med elektroder.

Och denna registrering kan bearbetas vidare! Den kan omvandlas till ett ljudmönster med hjälp av en dator. Det hörda ordet kan identifieras på detta sätt. Denna princip fungerar på alla ord. Alla ord vi hör producerar en speciell signal. Denna signal är alltid ansluten till ordets ljud. Så det behöver ‘bara’ översättas till en akustisk signal. Om du känner igen ljudmönstret, vet du ordet. Försökspersonerna fick höra riktiga ord och falska ord i experimentet. Alltså existerade inte en del av orden. Trots detta kunde orden rekonstrueras. De igenkända orden kan uttryckas med hjälp av en dator. Det är också möjligt att bara visa dem på en bildskärm. Nu hoppas forskarna att de snart förstår ljudsignaler bättre. Så drömmen om tankeläsning fortsätter…
Gissa språket!
_______ talas av ungfär 75 miljoner människor. Dessa människor bor huvudsakligen i Nord- och Syd******. Men det finns också _______ minoriteter i Kina och Japan. Det debatteras fortfarande om vilken språkfamilj _______ tillhör. Att ****** är uppdelat märks också i de två ländernas språk. Syd******, till exempel, adopterar många ord från engelskan. Nord******ner förstår oftast inte dessa ord.

Standardspråket i båda länderna baseras på respektive huvudstads dialekt. En annan egenskap i det _______ språket är dess precision. Till exempel indikerar språket vilken relation talarna har till varandra. Det innebär att det finns en hel del artiga tilltalsformer och många olika termer för anhöriga. Det _______ skrivsystemet är ett bokstavssystem. Enskilda bokstäver kombineras som stavelser i imaginära rutor. Särskilt intressanta är konsonanterna som fungerar som bilder genom sin form. De visar vilken position mun, tunga, gom och svalg har i uttalet.