svenska » engelska UK   Adjektiv 3


80 [åttio]

Adjektiv 3

-

+ 80 [eighty]

+ Adjectives 3

Klicka för att se texten:   
svenskaEnglish UK
Hon har en hund. Sh- h-- a d--. +
Hunden är stor. Th- d-- i- b--. +
Hon har en stor hund. Sh- h-- a b-- d--. +
   
Hon har ett hus. Sh- h-- a h----. +
Huset är litet. Th- h---- i- s----. +
Hon har ett litet hus. Sh- h-- a s---- h----. +
   
Han bor på ett hotell. He i- s------ i- a h----. +
Hotellet är billigt. Th- h---- i- c----. +
Han bor på ett billigt hotell. He i- s------ i- a c---- h----. +
   
Han har en bil. He h-- a c--. +
Bilen är dyr. Th- c-- i- e--------. +
Han har en dyr bil. He h-- a- e-------- c--. +
   
Han läser en roman. He r---- a n----. +
Romanen är långtråkig. Th- n---- i- b-----. +
Han läser en långtråkig roman. He i- r------ a b----- n----. +
   
Hon ser en film. Sh- i- w------- a m----. +
Filmen är spännande. Th- m---- i- e-------. +
Hon ser en spännande film. Sh- i- w------- a- e------- m----. +
   

Akademikers språk

Akademikers språk är ett språk i sig. Det används för speciella diskussioner. Det används också i akademiska publikationer. Tidigare fanns det enhetliga akademiska språk. I den europeiska regionen dominerade länge latinet. Idag är, å andra sidan, engelska det mest dominerande språket. Akademiska språk är en typ av vardagsspråk. De innehåller många specifika termer. Deras viktigaste funktioner är standardisering och formalisering. Vissa säger att akademiker talar obegripligt med flit. När någonting är komplicerat, verkar det smartare. Men den akademiska världen orienterar sig ofta mot sanningen. Därför bör den använda ett neutralt språk.

Där finns ingen plats för retoriska element eller målande tal. Men det finns många exempel på överdrivet komplicerat språk. Och det verkar som om komplicerat språk fascinerar människan! Studier visar att vi litar mer på svårare språk. Försökspersoner fick svara på några frågor. Detta innebar att de fick välja mellan flera svar. Vissa svar formulerades enkelt och andra på ett mycket komplicerat sätt. De flesta försökspersonerna valde det mer komplexa svaret. Men det var inte meningsfullt på något sätt! Försökspersonerna förleddes av språket. Även om innehållet var absurt, var de imponerade av formen. Men att skriva på ett komplicerat sätt är inte alltid en konst. Man kan lära sig att förpacka enkelt innehåll i ett komplext språk. Att uttrycka svåra saker är å andra sidan inte så enkelt. Så ibland är det enkla verkligen komplext…
Gissa språket!
_______ tillhör den östra gruppen av de baltiska språken. Det talas av mer än 2 miljoner människor. _______ är närmast besläktat med litauiska. Icke desto mindre är de två språken inte särskilt lika varandra. Således kan det hända att en litauer och en lett konverserar på ryska. Det _______ språkets struktur är mindre ålderdomlig än den i litauiskan. Men många forntida element finns fortfarande i traditionella sånger och poem.

Dessa visar till exempel på släktskapet mellan _______ och latin. Den _______ vokabulären är konstruerad på ett mycket intressant sätt. Den innehåller många ord som kommer från andra språk. Bland dessa, tyska, svenska, ryska och engelska. Vissa ord skapades nyligen, eftersom de helt enkelt saknades fram till nu. _______ skrivs med det latinska alfabetet och med accent på den första stavelsen. Grammatiken har många egenskaper som inte existerar på andra språk. Men dess regler är alltid tydliga och distinkta.