svenska » engelska UK   Förfluten tid 3


83 [åttiotre]

Förfluten tid 3

-

+ 83 [eighty-three]

+ Past tense 3

Klicka för att se texten:   
svenskaEnglish UK
ringa to m--- a c--l +
Jag har ringt. I m--- a c---. +
Jag har ringt hela tiden. I w-- t------ o- t-- p---- a-- t-- t---. +
   
fråga to a-k +
Jag har frågat. I a----. +
Jag har alltid frågat. I a----- a----. +
   
berätta to n-----e +
Jag har berättat. I n-------. +
Jag har berättat hela historien. I n------- t-- w---- s----. +
   
studera to s---y +
Jag har studerat. I s------. +
Jag har studerat hela kvällen. I s------ t-- w---- e------. +
   
arbeta to w--k +
Jag har arbetat. I w-----. +
Jag har arbetat hela dagen. I w----- a-- d-- l---. +
   
äta to e-t +
Jag har ätit. I a--. +
Jag har ätit upp hela maten. I a-- a-- t-- f---. +
   

Språkvetenskapens historia

Språk har alltid fascinerat mänskligheten. Lingvistikens historia är därför mycket lång. Lingvistik är det systematiska studiet av språk. Till och med för tusentals år sedan funderade människor på språk. Då utvecklade olika kulturer olika system. Som ett resultat har olika beskrivningar av språk uppstått. Dagens lingvistik bygger mest på urgamla teorier. Många traditioner etablerades i synnerhet i Grekland. Men det äldsta kända verket kommer från Indien. Det skrevs för 3.000 år sedan av grammatikern Sakatayana. I forna tider sysselsatte sig filosofer som Platon med språk. Senare utvecklade romerska författare sina teorier ytterligare. Araberna utvecklade sina egna traditioner under 800-talet.

Deras verk visar exakta beskrivningar av det arabiska språket. Under vår tid, har man särskilt inriktat sig på forskning av språkens ursprung. Akademiker var i synnerhet intresserade av språkhistoria. På 1900-talet började människor jämföra språk med varandra. De ville förstå hur språk utvecklas. Senare koncentrerade de sig på språk som system. Frågan om hur språk fungerar var i fokus. Idag finns ett stort antal filosofiskolor inom språkvetenskapen. Många nya discipliner har utvecklats sedan femtiotalet. Dessa var delvis starkt påverkade av andra vetenskaper. Exempel på detta är psykolingvistik eller interkulturell kommunikation. De nyare filosofiskolorna är mycket specialiserade. Ett exempel på detta är feministisk lingvistik. Så historian om lingvistik fortsätter… Så länge det finns språk, kommer man att fundera på dem!
Gissa språket!
******ska är modersmål för cirka 2 miljoner människor. Det räknas till de sydslaviska språken. Det är närmast besläktat med bulgariska. Talare av båda språken kan lätt kommunicera med varandra. De två språken skiljer sig från varandra mer i sin skrivna form. Det har alltid funnits många olika etniska grupper i ******ien. Detta är naturligtvis uppenbart även i vardagsspråket.

Det har påverkats av många andra språk. Grannlandet Serbien har i synnerhet påverkat det ******ska språket. Vokabulären innehåller många termer från ryska, turkiska och engelska. Sådan lingvistisk variation existerar inte i många länder. Därför har det varit svårt för ******ien att etablera språket som sitt eget. ******sk litteratur har lidit särskilt av denna situation. ******ska betraktas nu som ett etablerat standardspråk. Av detta skäl är det en viktig del av den ******ska identiteten.