svenska » engelska UK   Förfluten tid 4


84 [åttiofyra]

Förfluten tid 4

-

+ 84 [eighty-four]

+ Past tense 4

Klicka för att se texten:   
svenskaEnglish UK
läsa to r--d +
Jag har läst. I r---. +
Jag har läst hela romanen. I r--- t-- w---- n----. +
   
förstå to u--------d +
Jag har förstått. I u---------. +
Jag har förstått hela texten. I u--------- t-- w---- t---. +
   
svara to a----r +
Jag har svarat. I a-------. +
Jag har svarat på alla frågorna. I a------- a-- t-- q--------. +
   
Jag vet det – jag har vetat det. I k--- t--- – I k--- t---. +
Jag skriver det – jag har skrivit det. I w---- t--- – I w---- t---. +
Jag hör det – jag har hört det. I h--- t--- – I h---- t---. +
   
Jag hämtar det – jag har hämtat det. I’-- g-- i- – I g-- i-. +
Jag tar med det – jag har tagit med det. I’-- b---- t--- – I b------ t---. +
Jag köper det – jag har köpt det. I’-- b-- t--- – I b----- t---. +
   
Jag förväntar mig det – det har jag förväntat mig. I e----- t--- – I e------- t---. +
Jag förklarar det – det har jag förklarat. I’-- e------ t--- – I e-------- t---. +
Jag känner det – jag har känt det. I k--- t--- – I k--- t---. +
   

Negativa ord översätts inte till det egna språket

Vid läsning, översätter flerspråkiga människor undermedvetet till det egna språket. Det händer automatiskt; det vill säga, den som läser gör det utan att inse det. Man kan säga att hjärnan fungerar som en simultan översättare. Men den översätter inte allt! En studie har visat att hjärnan har ett inbyggt filter. Detta filter bestämmer vad som blir översatt. Och det verkar som om filtret ignorerar vissa ord. Negativa ord översätts inte till det egna språket. Forskare valde ut kinesiska för sina experiment. Alla försökspersoner talade engelska som sitt andraspråk. Försökspersonerna fick betygsätta olika engelska ord. Dessa ord hade olika emotionellt innehåll. Det fanns positiva, negativa och neutrala termer.

Medan försökspersonerna läste orden, undersöktes deras hjärnor. Det vill säga, forskarna mätte den elektriska aktiviteten i hjärnan. När de gjorde detta, kunde de se hur hjärnan arbetade. Vissa signaler genereras under översättningen av ord. De indikerar när hjärnan är aktiv. Men försökspersonerna visade ingen aktivitet vid negativa ord. Endast positiva eller neutrala termer översattes. Forskarna vet ännu inte varför det är så. Teoretiskt sett, måste hjärnan bearbeta alla ord lika. Men det skulle kunna vara så, att filtret snabbt undersöker varje ord. Det analyseras medan det fortfarande läses på andraspråket. Om ett ord är negativt blockeras minnet. Med andra ord, den kan inte tänka sig ordet på det egna språket. Människor kan reagera mycket känsligt på ord. Kanske är det så, att hjärnan vill skydda dem från känslomässig chock...
Gissa språket!
Holländska tillhör den västgermanska språkfamiljen. Det innebär att det är besläktat med tyska och engelska. Holländska är modersmål för cirka 25 miljoner människor. Majoriteten av dessa människor bor i ******erna och Belgien. Holländska talas också i Indonesien och Surinam. Detta beror på att ******erna var en kolonialmakt. Som ett resultat formade holländskan basen för åtskilliga kreolska språk.

Även afrikaans, som talas i Sydafrika, har sitt ursprung i holländskan. Det är den yngsta medlemmen i den germanska språkfamiljen. Holländskan kännetecknas av att den innehåller många ord från andra språk. Förr i tiden hade franskan ett mycket stort inflytande på språket. Tyska ord adopteras också ofta. Fler och fler engelska termer har inkluderats under de senaste århundradena. Som ett resultat fruktar vissa att holländskan helt kommer att försvinna i framtiden.