svenska » engelska UK   Fråga – förfluten tid 1


85 [åttiofem]

Fråga – förfluten tid 1

-

+ 85 [eighty-five]

+ Questions – Past tense 1

Klicka för att se texten:   
svenskaEnglish UK
Hur mycket har ni druckit? Ho- m--- d-- y-- d----? +
Hur mycket har ni arbetat? Ho- m--- d-- y-- w---? +
Hur mycket har ni skrivit? Ho- m--- d-- y-- w----? +
   
Hur har ni sovit? Ho- d-- y-- s----? +
Hur har ni klarat provet ? Ho- d-- y-- p--- t-- e---? +
Hur har ni hittat vägen? Ho- d-- y-- f--- t-- w--? +
   
Med vem har ni talat? Wh- d-- y-- s---- t-? +
Vem har ni stämt träff med? Wi-- w--- d-- y-- m--- a- a----------? +
Vem har ni firat födelsedag med? Wi-- w--- d-- y-- c-------- y--- b-------? +
   
Var har ni varit? Wh--- w--- y--? +
Var har ni bott? Wh--- d-- y-- l---? +
Var har ni arbetat? Wh--- d-- y-- w---? +
   
Vad har ni rekommenderat? Wh-- d-- y-- s------? +
Vad har ni ätit? Wh-- d-- y-- e--? +
Vad har ni fått reda på? Wh-- d-- y-- c--- t- k---? +
   
Hur fort har ni kört? Ho- f--- d-- y-- d----? +
Hur länge har ni flugit? Ho- l--- d-- y-- f--? +
Hur högt har ni hoppat? Ho- h--- d-- y-- j---? +
   

Afrikanska språk

I Afrika talas en hel del olika språk. Ingen annan kontinent har så många olika språk. Variationen av afrikanska språk är imponerande. Det beräknas att det finns cirka 2.000 afrikanska språk. Men alla dessa språk är inte lika! Tvärtom - de är oftast helt annorlunda! Språken i Afrika tillhör fyra olika språkfamiljer. Några afrikanska språk har unika egenskaper. Till exempel finns det ljud som utlänningar inte kan imitera. Landgränser är inte alltid språkliga gränser i Afrika. I vissa regioner finns det en hel del olika språk. I Tanzania, till exempel, talas språk från alla fyra språkfamiljerna. Afrikaans är ett undantag bland de afrikanska språken.

Detta språk tillkom under den koloniala perioden. På den tiden träffades människor från olika kontinenter varandra. De kom från Afrika, Europa och Asien. Ett nytt språk utvecklades från dessa kontaktsituationer. Afrikaans uppvisar influenser från många språk. Men det är närmast släkt med holländska. Idag talas Afrikaans framför allt i Sydafrika och Namibia. Det mest ovanliga afrikanska språket är trumspråket. Alla meddelanden kan teoretiskt sett sändas med trummor. Språken som kommuniceras med trummor är tonala språk. Betydelsen av ord eller stavelser beror på tonernas höjd. Det betyder att tonerna måste imiteras av trummorna. Trumspråket förstås till och med av barn i Afrika. Och det är mycket effektivt… Trumspråket kan höras upp till 12 kilometer!
Gissa språket!
_______ är ett nordgermanskt språk. Det är modersmål för ungefär 5 miljoner människor. Det exceptionella med _______ är att det består av två standardformer: Bokmål och ny******. Det vill säga att det finns två erkända _______ språk. De används båda likvärdigt i administration, skola och media. Länge kunde ett standardspråk inte etableras på grund av landets storlek.

Så dialekterna stannade kvar och utvecklades oberoende av varandra. Men varje norrman förstår alla lokala dialekter såväl som de båda officiella språken. Det finns inga fasta regler för ******t uttal. Det beror på att båda standardformerna först och främst skrivs. Typiskt är det en lokal dialekt som talas. _______ är mycket likt danska och svenska. De som talar dessa språk kan relativt lätt kommunicera med varandra. _______ är ett mycket intressant språk. Och du kan välja vilken _______ du vill lära dig!