svenska » engelska UK   Konjunktioner 4


97 [nittiosju]

Konjunktioner 4

-

+ 97 [ninety-seven]

+ Conjunctions 4

Klicka för att se texten:   
svenskaEnglish UK
Han somnade, fast TV-apparaten var på. He f--- a----- a------- t-- T- w-- o-. +
Han stannade kvar, fast det redan var sent. He s----- a w---- a------- i- w-- l---. +
Han kom inte, fast vi hade gjort upp en tid. He d----- c--- a------- w- h-- m--- a- a----------. +
   
TV-apparaten var på. Trots det hade han somnat. Th- T- w-- o-. N------------ h- f--- a-----. +
Det var redan sent. Trots det hade han stannat kvar. It w-- a------ l---. N------------ h- s----- a w----. +
Vi hade gjort upp en tid. Trots det kom han inte. We h-- m--- a- a----------. N------------ h- d----- c---. +
   
Trots att han inte har körkort, kör han bil. Al------ h- h-- n- l------- h- d----- t-- c--. +
Trots att det är halt, kör han fort. Al------ t-- r--- i- s-------- h- d----- s- f---. +
Trots att han är berusad, cyklar han. Al------ h- i- d----- h- r---- h-- b------. +
   
Han har inget körkort. Trots det kör han bil. De----- h----- n- l------ / l------ (a-.), h- d----- t-- c--. +
Det är halkigt. Trots det kör han så fort. De----- t-- r--- b---- s-------- h- d----- f---. +
Han är berusad. Trots det cyklar han. De----- b---- d----- h- r---- t-- b---. +
   
Hon hittar inget arbete, trots att hon har studerat. Al------ s-- w--- t- c------- s-- c---- f--- a j--. +
Hon går inte till läkaren, trots att hon har ont. Al------ s-- i- i- p---- s-- d------ g- t- t-- d-----. +
Hon köper en bil, trots att hon inte har några pengar. Al------ s-- h-- n- m----- s-- b--- a c--. +
   
Hon har studerat. Trots det hittar hon inget arbete. Sh- w--- t- c------. N------------ s-- c---- f--- a j--. +
Hon har ont. Trots det går hon inte till doktorn. Sh- i- i- p---. N------------ s-- d------ g- t- t-- d-----. +
Hon har inga pengar. Trots det köper hon sig en bil. Sh- h-- n- m----. N------------ s-- b--- a c--. +
   

Ungdomar lär sig annorlunda än äldre

Barn lär sig språk relativt snabbt. Det tar vanligtvis längre tid för vuxna. Men barn lär sig inte bättre än vuxna. De lär sig bara annorlunda. Vid språkinlärning har hjärnan en hel del att göra. Den måste lära sig flera saker samtidigt. När en person lär sig ett språk är det inte tillräckligt att bara tänka på det. Han måste lära sig hur man säger de nya orden. Därför måste talorganen lära sig nya rörelser. Hjärnan måste också lära sig att reagera på nya situationer. Det är en utmaning att kommunicera på ett främmande språk. Men vuxna lär sig språk på olika sätt under varje period av livet. Vid 20 till 30 års ålder har människor fortfarande en inlärningsrutin.

Skola och studerande är inte så avlägset. Därför är hjärnan vältränad. Till följd därav kan den lära sig främmande språk på mycket hög nivå. Människor mellan 40 och 50 års ålder har redan lärt sig en hel del. Deras hjärna vinner på denna erfarenhet. Den kan kombinera nytt innehåll med gammal kunskap. Vid den här åldern lär den sig bäst de saker den redan känner till. Det är, till exempel, språk som liknar språk de lärt sig tidigare i livet. Vid 60 till 70 års ålder har människor vanligtvis gott om tid. De kan öva ofta. Det är särskilt viktigt när det handlar om språk. Äldre människor lär sig, i synnerhet, väl att skriva på främmande språk, till exempel. Man kan lära sig med framgång i alla åldrar. Hjärnan kan fortfarande bilda nya nervceller efter puberteten. Och den tycker om att göra det…
Gissa språket!
Det _______ språket räknas till de mest talade av världens språk. Det är sålunda värt att ta en ******skkurs och lära sig _______ som ett främmande språk! Det är vida använt i regioner långt ifrån där det uppstod. _______n spreds till den nya världen genom erövrandet av Amerika. Den är det dominanta språket i Central- och Sydamerika! För närvarande talar cirka 338 miljoner människor _______ som sitt modersmål i världen. Av dessa bor ungefär 45 miljoner bara i USA.

_______ talas i Mexiko såväl som i ******ien. Dessutom är _______ modersmål i en stor del av Central- och Sydamerika. Likaledes förstår Brasiliens 200 miljoner människor _______ mycket bra. Den lingvistiska närheten till portugisiska är ganska stor. Förresten räknas _______ till de romanska språken. Språket härstammar från det talade latinet under senantiken. Portugisiska, franska, italienska och rumänska tillhör också den romanska språkfamilken. Många ord liknar varandra i dessa språk och är därför lättare att lära sig. Du kan hitta allt värt att veta om språket vid institutet för ******sk kultur, Instituto Cervantes.