svenska » koreanska   Månader


11 [elva]

Månader

-

+ 11 [열하나]11 [yeolhana]

+dal

11 [elva]

Månader

-

11 [열하나]
11 [yeolhana]


dal

Klicka för att se texten:   
svenska한국어
januari 일월
i----l
+
februari 이월
i--l
+
mars 삼월
s-----l
+
   
april 사월
s---l
+
maj 오월
o--l
+
juni 유월
y---l
+
   
Det är sex månader. 이것- 육 개----.
i-------- y-- g----------.
+
Januari, februari, mars, 일월- 이-- 삼--
i------ i---- s------,
+
april, maj, och juni. 사월- 오-- 유-.
s----- o---- y----.
+
   
juli 칠월
c------l
+
augusti 팔월
p-----l
+
september 구월
g---l
+
   
oktober 시월
s---l
+
november 십일-
s--------l
+
december 십이-
s------l
+
   
Det är också sex månader. 이것- 육 개----.
i------ y-- g----------.
+
Juli, augusti, september, 칠월- 팔-- 구--
c-------- p------- g----,
+
oktober, november och december. 시월- 십--- 십--.
s----- s---------- s-------.
+
   

Latin, ett levande språk?

Idag är engelska det viktigaste universella språket. Det lärs ut i hela världen och är det officiella språket i många nationer. Tidigare hade latin den rollen. Latin talades ursprungligen av romarna. De bodde i Latium med Rom som centrum. Språket spreds med expansionen av Romarriket. Under antiken var latin många människors modersmål. De levde i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Men det talade latinet var annorlunda än klassisk latin. Det var vardagsspråket och kallades vulgärlatin. I romanska regioner fanns olika dialekter. Under medeltiden utvecklades nationella språk från dialekterna. Språk som härstammar från latin är romanska språk-

Bland dessa har vi italienska, spanska och portugisiska. Franska och rumänska bygger också på latin. Men latin dog egentligen aldrig ut. Det var ett viktigt kommersiellt språk fram till 1800-talet. Och det förblev de utbildades språk. Latin har fortfarande idag stor betydelse för vetenskapen. Många tekniska termer har sina rötter i latin. Dessutom lärs latin fortfarande ut i skolor som ett främmande språk. Och universiteten förväntar sig ofta kunskaper i latin. Så det latinska språket är inte dött, även om det inte längre talas. Det har upplevt en comeback på senare år. Antalet människor som vill lära sig latin har börjat öka igen. Det anses fortfarande vara nyckeln till många länders språk och kultur. Så våga prova latin! Audaces fortuna adiuvat, turen hjälper den modige!
Gissa språket!
_______ räknas till de konstruerade språken. Konstruerade språk är medvetet skapade, så de följer en tydlig plan. Element från olika språk blandas in i processen. På så sätt skall konstruerade språk vara lätta att lära sig för så många människor som möjligt. _______ introducerades först i Warszawa 1887. Dess grundare var doktor Ludwik L. Zamenhof (pseudonym: Dr. _______, den Hoppfulle) Han trodde att kommunikationsproblem var den största orsaken till olycka.

Därför ville han skapa ett neutralt språk som sammanförde människor. Idag är _______ det mest välkända konstruerade språket i världen. Det är också associerat med mål som tolerans och mänskliga rättigheter. _______ är till stor del indo-europeiskt orienterat. Till exempel är majoriteten av vokabulären rumänska. Människor i mer än 120 länder är kunniga i språket. De träffas regelbundet på klubbar och internationella konferenser. Lär dig _______ och hitta nya vänner!