தமிழ் » ஆஃப்ரிகான்ஸ்   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

+ 6 [ses]

+ Lees en skryf

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Afrikaans
நான் படிக்கின்றேன். Ek l---. +
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். Ek l--- ’- l-----. +
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . Ek l--- ’- w----. +
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். Ek l--- ’- s--. +
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். Ek l--- ’- b----. +
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். Ek l--- ’- b---. +
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Ek l---. +
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Jy l---. +
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். Hy l---. +
   
நான் எழுதுகின்றேன். Ek s----. +
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். Ek s---- ’- l-----. +
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். Ek s---- ’- w----. +
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். Ek s---- ’- s--. +
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். Ek s---- ’- b----. +
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். Ek s---- ’- b---. +
   
நான் எழுதுகின்றேன். Ek s----. +
நீ எழுதுகின்றாய். Jy s----. +
அவன் எழுதுகின்றான். Hy s----. +