தமிழ் » ஆஃப்ரிகான்ஸ்   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [ses]

Lees en skryf

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [ses]

Lees en skryf

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Afrikaans
நான் படிக்கின்றேன். Ek l---.
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். Ek l--- ’- l-----.
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . Ek l--- ’- w----.
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். Ek l--- ’- s--.
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். Ek l--- ’- b----.
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். Ek l--- ’- b---.
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Ek l---.
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Jy l---.
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். Hy l---.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Ek s----.
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். Ek s---- ’- l-----.
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். Ek s---- ’- w----.
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். Ek s---- ’- s--.
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். Ek s---- ’- b----.
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். Ek s---- ’- b---.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Ek s----.
நீ எழுதுகின்றாய். Jy s----.
அவன் எழுதுகின்றான். Hy s----.