தமிழ் » ஆஃப்ரிகான்ஸ்   ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று


93 [தொண்ணூற்று மூன்று]

ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று

-

+ 93 [drie en negentig]

+ Bysinne met of

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Afrikaans
அவன் என்னைக் காதலிக்கிறானா என்று எனக்குத் தெரியாது. Ek w--- n-- o- h- m- l--- h-- n--. +
அவன் திரும்பி வருவானா என்று எனக்குத் தெரியாது. Ek w--- n-- o- h- t------- n--. +
அவன் எனக்கு ஃபோன் செய்வானா என்று எனக்குத் தெரியாது. Ek w--- n-- o- h- m- s-- b-- n--. +
   
அவன் ஒரு வேளை என்னைக் காதலிக்கவில்லையோ? Of h- m- w-- l--- h--? +
அவன் ஒரு வேளை திரும்பி வரமாட்டானோ? Of h- w-- t-------? +
அவன் ஒரு வேளை எனக்கு ஃபோன் செய்யமாட்டானோ? Of h- m- w-- s-- b--? +
   
அவன் என்னைப் பற்றி நினைக்கிறானா என்று எனக்குத் தெரியாது. Ek w----- o- h- a-- m- d---. +
அவனுக்கு வேறு யாரும் இருக்கிறார்களா என்று எனக்குத் தெரியாது. Ek w----- o- h- i----- a----- h--. +
அவன் பொய் சொல்கிறானா என்று எனக்குத் தெரியாது. Ek w----- o- h- j--. +
   
அவன் ஒரு வேளை என்னைப் பற்றி நினைக்கிறானோ? Of h- w-- a-- m- d---? +
அவனுக்கு ஒரு வேளை வேறு யாரும் இருக்கிறார்களோ? Of h- w-- i----- a----- h--? +
அவன் ஒரு வேளை பொய் சொல்கிறானோ? Of h- w-- d-- w------- p----? +
   
அவனுக்கு என்னை நிஜமாகவே பிடிக்கிறதா என்று எனக்குச் சந்தேகம் தான். Ek t----- o- h- w------ v-- m- h--. +
அவன் எனக்கு எழுதுவானா இல்லையா என்பதில் எனக்குச் சந்தேகம் தான். Ek t----- o- h- v-- m- g--- s----. +
அவன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வானா என்று எனக்குச் சந்தேகம் தான். Ek t----- o- h- m-- m- g--- t---. +
   
அவனுக்கு என்னை நிஜமாகவே பிடிக்கிறதா? Of h- w-- w------ v-- m- h--? +
அவன் எனக்கு எழுதுவானா? Of h- w-- v-- m- g--- s----? +
அவன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வானா? Of h- w-- m-- m- g--- t---? +