தமிழ் » அம்காரியம்   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

+ 51 [ሃምሳ አንድ]51 [hamisa ānidi]

+ አጫጭር የስራ ክንዉኖችāch’ach’iri yesira kiniwunochi

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [ሃምሳ አንድ]
51 [hamisa ānidi]

አጫጭር የስራ ክንዉኖች
āch’ach’iri yesira kiniwunochi

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்አማርኛ
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். ቤተ------ መ-- እ------
b----------------- m----- i----------።
+
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். መፅ--- መ--- መ-- እ------
m------------- m------- m----- i----------።
+
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். ጋዜ- መ-- መ-- እ------
g------ m-------- m----- i----------።
+
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். መፅ-- መ--- እ------
m----------- m------- i----------።
+
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். መፅ-- መ--- እ------
m----------- m------- i----------።
+
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். ጋዜ- መ--- እ------
g------ m------- i----------።
+
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். መፅ-- ለ---- ወ- ቤ------- መ-- እ------
m----------- l--------- w--- b------------------ m----- i----------።
+
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். መፅ-- ለ---- ወ- መ---- መ--- መ-- እ------
m----------- l--------- w--- m------------- m------- m----- i----------።
+
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். ጋዜ- ለ---- ጋ-- መ-- መ-- እ------
g------ l--------- g------ m-------- m----- i----------።
+
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். ወደ መ--- ቤ- መ-- እ------
w--- m---------- b--- m----- i----------።
+
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். ወደ ገ-- (ሱ-- ማ---) መ-- እ------
w--- g----- (s----- m-------) m----- i----------።
+
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். ወደ ዳ- ቤ- መ-- እ------
w--- d--- b--- m----- i----------።
+
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். መነ-- መ--- እ------
m---------- m------- i----------።
+
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். አት---- ፍ--- መ--- እ------
ā---------- f------- m------- i----------።
+
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். ዳቦ መ--- እ------
d--- m------- i----------።
+
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். መነ-- ለ---- ወ- መ--- ቤ- መ-- እ------
m---------- l--------- w--- m---------- b--- m----- i----------።
+
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். አት---- ፍ--- ለ---- ወ- ሱ-- ማ--- መ-- እ------
ā---------- f------- l--------- w--- s----- m------- m----- i----------።
+
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். ዳቦ ለ---- ወ- ዳ- መ---- መ-- እ------
d--- l--------- w--- d--- m--------- m----- i----------።
+