தமிழ் » அரபு   ரயில் நிலையத்தில்


33 [முப்பத்தி மூண்று]

ரயில் நிலையத்தில்

-

‫33 [ثلاثة وثلاثون]‬
‫33 [thlatht wathalathwn]‬

‫فى محطة القطار‬
‫fa mahattat alqitar‬

33 [முப்பத்தி மூண்று]

ரயில் நிலையத்தில்

-

‫33 [ثلاثة وثلاثون]‬
‫33 [thlatht wathalathwn]‬

‫فى محطة القطار‬
‫fa mahattat alqitar‬

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
பெர்லினுக்கு செல்லும் அடுத்த ரயில் எப்பொழுது? ‫م-- ي---- ا----- ا----- إ-- ب------
‫---- y------- a------ a------ '----- b-----‬
பாரிஸுக்கு செல்லும் அடுத்த ரயில் எப்பொழுது? ‫م-- ي---- ا----- ا----- إ-- ب------
‫--- y------- a------ a------ '----- b----‬
லண்டனுக்கு செல்லும் அடுத்த ரயில் எப்பொழுது? ‫م-- ي---- ا----- ا----- إ-- ل-----
‫---- y------- a------ a------ '----- l-----‬
   
வார்ஸாவுக்கு செல்லும் ரயில் எப்பொழுது புறப்படும்? ‫م-- ي---- ا----- إ-- و------
‫--- y------- a------ '----- w----‬
ஸ்டாக்ஹோமுக்கு செல்லும் ரயில் எப்பொழுது புறப்படும்? ‫م-- ي---- ا----- إ-- س---------
‫--- y------- a------ '----- s-------‬
புடாபெஸ்டுக்கு செல்லும் ரயில் எப்பொழுது புறப்படும்? ‫م-- ي---- ا----- إ-- ب--------
‫---- y------- a------ '----- b-------‬
   
எனக்கு மாட்ரிடுக்கு ஒரு டிக்கெட் வேண்டும். ‫أ--- ت---- س-- إ-- م----.‬
‫---- t-------- s---- '----- m-----‬
எனக்கு ப்ராகுக்கு ஒரு டிக்கெட் வேண்டும். ‫أ--- ت---- س-- إ-- ب---.‬
‫---- t-------- s---- '----- b------‬
எனக்கு பர்னுக்கு ஒரு டிக்கெட் வேண்டும். ‫أ--- ت---- س-- إ-- ب--.‬
‫---- t-------- s---- '----- b---‬
   
ரயில் வியன்னா எப்பொழுது போய் சேரும்? ‫م-- ي-- ا----- إ-- ف------
‫---- y---- a------ '----- f-----‬
ரயில் மாஸ்கோ எப்பொழுது போய் சேரும்? ‫م-- ي-- ا----- إ-- م------
‫---- y---- a------ '----- m----‬
ரயில் ஆம்ஸ்டர்டாம் எப்பொழுது போய் சேரும்? ‫م-- ي-- ا----- إ-- أ---------
‫--- y---- a------ '----- '---------‬
   
நான் ரயில் ஏதும் மாறுவது அவசியமா? ‫ه- ع-- أ- أ--- ا----- ل------ ا------
‫-- e---- '-- '----- a------ l---------- a------‬
ரயில் எந்த ப்ளாட்பாரத்திலிருந்து கிளம்புகிறது? ‫م- أ- ر--- ي---- ا-------
‫-- '-- r---- y------- a------‬
ரயிலில் தூங்கும் வசதியுள்ள பெட்டிகள்/ ஸ்லீபர் இருக்கிறதா? ‫ه- ف- ا----- ع--- ن----
‫-- f- a------ e------ n--‬
   
எனக்கு ப்ரஸ்ஸல்ஸுக்கு ஒரு வழி டிக்கெட் வேண்டும். ‫أ--- ت---- ذ--- ف-- إ-- ب-----.‬
‫---- t-------- d----- f---- '----- b-----‬
எனக்கு கோபன்ஹேகனுக்கு ஒரு வழி டிக்கெட் வேண்டும். ‫أ--- ت---- ذ--- و---- إ-- ك-------.‬
‫---- t---------- d----- w------ '----- k---------‬
ஸலீப்பரில் ஒரு பலகைக்கு/ பர்த்துக்கு எத்தனை ஆகும்? ‫ك- ك--- ا------ ف- ا-------
‫--- k----- a-------- f- a-------‬