தமிழ் » அரபு   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

+ ‫51 [واحد وخمسون]‬51 [wahd wakhamsuna]

+ ‫القيام بمهمات‬alqiam bimuhimaat

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

‫51 [واحد وخمسون]‬
51 [wahd wakhamsuna]

‫القيام بمهمات‬
alqiam bimuhimaat

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். ‫س---- إ-- ا------ ا-------.‬
s------- '----- a--------- a----------.
+
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். ‫س---- إ-- ا------ / م-- ب-- ا----.‬
s------- '----- a--------- / m----- b--- a-----.
+
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். ‫س---- إ-- ا-----
s------- '----- a-----k
+
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். ‫س------ ك-----.‬
s-------- k------.
+
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். ‫س----- ك-----.‬
s-------- k------.
+
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். ‫س----- ج----/ ص----.‬
s-------- j------/ s---.
+
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். ‫س---- إ-- ا------ ا------- ل------- ك---.‬
s------- '----- a--------- a--------- l----------- k----.
+
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். ‫س---- إ-- ا------ ل---- ك---.‬
s------- '----- a--------- l------- k----.
+
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். ‫س---- إ-- ا---- ل---- ج----.‬
s------- '----- a------- l------- j-------.
+
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். ‫س---- إ-- أ----- ا-------.‬
s------- '----- '-------- a----------.
+
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். ‫س---- إ-- ا----- ا-----.‬
s------- '----- a-------- a-------.
+
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். ‫س---- إ-- ا-----.‬
s------- '----- a-------.
+
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். ‫س----- ن----.‬
s-------- n-------.
+
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். ‫س----- ف---- و------.‬
s-------- f------ w--------.
+
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். ‫س----- خ-- ص--- و----- ع-----.‬
i--------- k---- s----- w------- e------.
+
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். ‫س---- إ-- أ----- ا------- ل---- ن----.‬
s------- '----- '-------- a------- l------- n-------.
+
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். ‫س---- إ-- ا----- ا----- ل---- ف---- و---- ا-.‬
i-------- '----- a-------- a------ l------- f------ w------- a--.
+
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். ‫س---- إ-- ا----- ل---- خ-- ص--- و خ---- ع-----.‬
i-------- '----- a------- l------- k---- s---- w k------ e------.
+