தமிழ் » அரபு   கடைகள்


53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

‫53 [ثلاثة وخمسون]‬
‫53 [thlatht wakhamsun]‬

‫المتاجر‬
‫almatajr‬

53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

‫53 [ثلاثة وخمسون]‬
‫53 [thlatht wakhamsun]‬

‫المتاجر‬
‫almatajr‬

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
நாங்கள் ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடிக்கொணடு இருக்கிறோம். ‫إ--- ن--- ع- م--- ل------ ا-------.‬
‫------- n------ e-- m----- l---------- a---------‬
நாங்கள் ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ‫إ--- ن--- ع- م----.‬
‫------- n------ e-- m---------‬
நாங்கள் ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ‫إ--- ن--- ع- ص-----.‬
‫------- n------ e-- s-------‬
   
நாங்கள் ஒரு கால்பந்து வாங்க வேண்டும். ‫ن--- أ- ن---- ك-- ق--.‬
‫---- '--- n------- k------ q----‬
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க வேண்டும். ‫ن--- أ- ن---- س---- (س--).‬
‫---- '--- n------- s----- (s---)‬
நாங்கள் மருந்து வாங்க வேண்டும். ‫ن--- أ- ن---- أ----.‬
‫---- '--- n------- '-------‬
   
நாங்கள் கால்பந்து வாங்க ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடுகிறோம். ‫ن--- ع- م-- ر---- ل---- ك-- ق--.‬
‫------ e-- m----- r----- l------- k---- q---‬
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ‫ن--- ع- م---- ل---- س----.‬
‫------- e-- m--------- l------- s-----‬
நாங்கள் மருந்து வாங்க ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ‫ن--- ع- ص----- ل---- أ----.‬
‫------ e-- s------ l------- '------‬
   
நான் ஒரு நகைக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். ‫إ-- أ--- ع- ص---.‬
‫----- '------ e-- s-------‬
நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடிக்கொண்டு. இருக்கிறேன். ‫أ--- ع- م-- ت----.‬
‫------ e-- m----- t-----‬
நான் ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். ‫أ--- ع- م-- ب-- ح-----.‬
‫------- e-- m----- b--- h--------‬
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க நினைக்கிறேன். ‫إ-- أ--- ش--- خ---.‬
‫----- '---- s------- k-----‬
நான் ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நினைக்கிறேன். ‫إ-- أ--- ش--- ف---.‬
‫----- '---- s------- f-----‬
நான் ஒரு கேக் வாங்க நினைக்கிறேன். ‫إ-- أ--- ش--- ك---.‬
‫----- '---- s----- k-------‬
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க ஒரு நகைக்க்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். ‫أ--- ع- ص--- ل---- خ---.‬
‫------ e-- s----- l------- k----‬
ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடுகிறேன். ‫إ-- أ--- ع- م-- ت---- ل----- ف-----.‬
‫---- '------ e-- m----- t----- l--------- f------‬
நான் ஒரு கேக் வாங்க ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொணடு. இருக்கிறேன். ‫أ--- ع- م-- ح----- ل----- ك---.‬
‫------- e-- m----- h------- l--------- k-------‬