தமிழ் » அரபு   உணர்வுகள்


56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

உணர்வுகள்

-

‫56 [ستة وخمسون]‬
‫56 [stt wakhamasun]‬

‫المشاعر ، الأحاسيس‬
‫almashaeir , al'ahasis‬

56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

உணர்வுகள்

-

‫56 [ستة وخمسون]‬
‫56 [stt wakhamasun]‬

‫المشاعر ، الأحاسيس‬
‫almashaeir , al'ahasis‬

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
விருப்பப்படல் ‫ل--- ر---.‬
‫---- r-------‬
எங்களுக்கு விருப்பம். ‫ل- ر--- ل---.‬
‫-- r------ l------‬
எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. ‫ل- ر--- ل----.‬
‫--- r------ l------‬
   
பயப்படல் ‫ا----- ب-----.‬
‫---------- b-------‬
எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. ‫أ--- ب----- / أ-- خ---.‬
‫------- b-------- / '--- k-----‬
எனக்கு பயமில்லை. ‫ل-- خ-----.‬
‫----- k-------‬
   
நேரம் இருத்தல் ‫ل--- و--.‬
‫---- w-----‬
அவருக்கு நேரம் இருக்கிறது. ‫ل--- و--.‬
‫---- w-----‬
அவருக்கு நேரம் இல்லை. ‫ل- و-- ل---.‬
‫-- w--- l------‬
   
சலிப்படைதல் ‫م--- س--- ض---
‫---- s---- d---‬
அவளுக்கு சலிப்பாக இருக்கிறது. ‫ض---- ش--- ب-----.‬
‫------- s------ b--------‬
அவளுக்கு சலிப்பாக இல்லை. ‫إ--- ل- ت--- ي-----.‬
‫------- l- t------ y------‬
   
பசியுடன் இருத்தல் ‫ج----- ي---- م- ج---
‫------ y----- m-- j--‬
உனக்கு பசிக்கிறதா? ‫ه- أ--- ج-----
‫-- '----- j---‬
உனக்கு பசியில்லையா? ‫أ---- ج-------
‫------- j------‬
   
தாகமுடன் இருத்தல் ‫ع----- ظ---.‬
‫--------- z------‬
அவர்களுக்கு தாகமாக இருக்கிறது. ‫ه- ع---.‬
‫--- e------‬
அவர்களுக்கு தாகம் இல்லை. ‫ل---- ع---.‬
‫----- e------‬