தமிழ் » அரபு   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

+ ‫6 [ستة]‬6 [st]

+ ‫القراءة والكتابة‬alqara'at walkitabat

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

‫6 [ستة]‬
6 [st]

‫القراءة والكتابة‬
alqara'at walkitabat

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
நான் படிக்கின்றேன். ‫أ-- أ---.‬
a--- '------.
+
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். ‫أ--- ح-----.‬
a---- h-----.
+
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . ‫أ--- ك---.‬
a---- k-------.
+
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். ‫ أ--- ج---.‬
'---- j------.
+
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். ‫ أ--- ر----.‬
'---- r-------.
+
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். ‫ أ--- ك-----.‬
'---- k------.
+
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். ‫أ-- أ---.‬
a--- '------.
+
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். ‫أ--- ت--- / أ--- ت-----.‬
a-- t---- / a-- t--------.
+
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். ‫ه- ي---.‬
h- y------.
+
   
நான் எழுதுகின்றேன். ‫أ-- أ---.‬
a--- '-----.
+
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். ‫أ--- ح-----.‬
a----- h-----.
+
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். ‫أ--- ك---.‬
a----- k-------.
+
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். ‫أ--- ج---.‬
a----- j------.
+
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். ‫أ--- ر----.‬
a----- r-------.
+
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். ‫أ--- ك-----.‬
a----- k------.
+
   
நான் எழுதுகின்றேன். ‫أ-- أ---.‬
a--- '-----.
+
நீ எழுதுகின்றாய். ‫أ--- ت--- / أ--- ت-----.‬
a-- t----- / a-- t--------.
+
அவன் எழுதுகின்றான். ‫ه- ي---.‬
h- y-----.
+