தமிழ் » அரபு   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

‫6 [ستة]‬
‫6 [stt]‬

‫القراءة والكتابة‬
‫alqqara'at walkitabat‬

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

‫6 [ستة]‬
‫6 [stt]‬

‫القراءة والكتابة‬
‫alqqara'at walkitabat‬

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
நான் படிக்கின்றேன். ‫أ-- أ---.‬
‫--- '------‬
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். ‫أ--- ح-----.‬
‫---- h-----‬
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . ‫أ--- ك---.‬
‫---- k------‬
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். ‫ أ--- ج---.‬
‫ '---- j------‬
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். ‫ أ--- ر----.‬
‫ '---- r-------‬
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். ‫ أ--- ك-----.‬
‫ '---- k------‬
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். ‫أ-- أ---.‬
‫--- '------‬
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். ‫أ--- ت--- / أ--- ت-----.‬
‫--- t---- / a-- t---------‬
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். ‫ه- ي---.‬
‫-- y------‬
   
நான் எழுதுகின்றேன். ‫أ-- أ---.‬
‫--- '------‬
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். ‫أ--- ح-----.‬
‫------ h-----‬
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். ‫أ--- ك---.‬
‫----- k------‬
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். ‫أ--- ج---.‬
‫------ j-----‬
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். ‫أ--- ر----.‬
‫----- r-------‬
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். ‫أ--- ك-----.‬
‫----- k------‬
   
நான் எழுதுகின்றேன். ‫أ-- أ---.‬
‫--- '------‬
நீ எழுதுகின்றாய். ‫أ--- ت--- / أ--- ت-----.‬
‫--- t----- / a-- t--------‬
அவன் எழுதுகின்றான். ‫ه- ي---.‬
‫-- y------‬