தமிழ் » அரபு   எண் வரிசை முறைப்பெயர்


61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

‫61 [واحد وستون]‬
‫61 [wahd wstwn]‬

‫الأعداد الترتيبية‬
‫al'aedad altrtybyt‬

61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

‫61 [واحد وستون]‬
‫61 [wahd wstwn]‬

‫الأعداد الترتيبية‬
‫al'aedad altrtybyt‬

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
முதல்மாதம் ஜனவரி. ‫ا---- ا---- ه- ك---- ا-----.‬
‫--------- a------- h- k---- a--------‬
இரண்டாவது மாதம் பிப்ரவரி. ‫ا---- ا----- ه- ش---.‬
‫--------- a-------- h- s----‬
மூண்றாவது மாதம் மார்ச். ‫ا---- ا----- ه- آ---.‬
‫--------- a---------- h- a----‬
   
நான்காவது மாதம் ஏப்ரல். ‫ا----- ا----- ه- ن----.‬
‫-------- a------- h- n----‬
ஐந்தாவது மாதம் மே. ‫ا---- ا----- ه- أ---.‬
‫---------- a------- h- '-----‬
ஆறாவது மாதம் ஜூன். ‫ا---- ا----- ه- ح-----.‬
‫---------- a------- h- h-------‬
   
ஆறு மாதங்கள் அரை வருடம் ஆகும். ‫ا----- ا---- ع---- ع- ن-- س--.‬
‫--------- a---- e------ e-- n-- s------‬
ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ‫ك---- ا------ ش---- آ-----
‫----- a--------- s------- a-----‬
ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன். ‫ن----- أ---- ح-----.‬
‫------ '------ h-------‬
   
ஏழாவது மாதம் ஜுலை ‫ا---- ا----- ه- ت---.‬
‫--------- a------- h- t-----‬
எட்டாவது மாதம் ஆகஸ்ட் ‫ا---- ا----- ه- آ-.‬
‫---------- a--------- h- a--‬
ஒன்பதாவது மாதம் ஸெப்டம்பர். ‫ا---- ا----- ه- أ----.‬
‫--------- a------- h- '-----‬
   
பத்தாவது மாதம் அக்டோபர்,. ‫ا---- ا----- ه- ت---- ا----.‬
‫---------- a------- h- t------ a-----‬
பதினொன்றாவது மாதம் நவம்பர். ‫ا---- ا----- ع-- ه- ت---- ا-----.‬
‫--------- a----- e--- h- t------ a--------‬
பன்னிரெண்டாவது மாதம் டிஸம்பர். ‫ا---- ا----- ع-- ه- ك---- ا----.‬
‫---------- a------ e--- h- k---- a----‬
   
பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடம் ஆகும். ‫ا----- ع-- ش---- ه- ع---- ع- س--.‬
‫------- e--- s------ h- e------ e-- s-----‬
ஜூலை,ஆகஸ்ட்,ஸெப்டம்பர், ‫ت---- آ-- أ------
‫----- a--- '------‬
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். ‫ت---- ا----- ت---- ا------ ك---- ا----.‬
‫------ a----- t------ a--------- k---- a----‬