தமிழ் » அரபு   எதிர்மறை 1


64 [அறுபத்து நான்கு]

எதிர்மறை 1

-

‫64 [أربعة وستون]‬
‫64 [arbieat wastun]‬

‫النفي 1‬
‫alnnafi 1‬

64 [அறுபத்து நான்கு]

எதிர்மறை 1

-

‫64 [أربعة وستون]‬
‫64 [arbieat wastun]‬

‫النفي 1‬
‫alnnafi 1‬

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
எனக்கு இந்த வார்த்தை புரியவில்லை. ‫ل- أ--- ا-----.‬
‫--- '----- a---------‬
எனக்கு இந்த வாக்கியம் புரியவில்லை. ‫ل- أ--- ا-----.‬
‫--- '----- a---------‬
எனக்கு இதன் அர்த்தம் புரியவில்லை. ‫ل- أ--- ا-----.‬
‫--- '----- a--------‬
   
ஆசிரியர் ‫ا------ ا------
‫--------- a-------‬
உங்களுக்கு ஆசிரியர் சொல்வது புரிகிறதா? ‫أ---- ا-------
‫-------- a-------‬
ஆம்.எனக்கு அவர் சொல்வது நன்றாக புரிகிறது. ‫ن--- أ---- ج----.‬
‫------ '------- j-----‬
   
ஆசிரியர் ‫ا------- ا-------
‫----------- a--------‬
உங்களுக்கு ஆசிரியர் சொல்வது புரிகிறதா? ‫أ---- ا--------
‫--------- a---------‬
ஆம்.எனக்கு அவர் சொல்வது நன்றாக புரிகிறது. ‫ن--- أ----- ج----.‬
‫------ '-------- j-----‬
   
மனிதர்கள் ‫ا-----
‫------‬
உங்களுக்கு இந்த மனிதர்களை புரிகிறதா? ‫أ---- ا------
‫-------- a------‬
இல்லை, எனக்கு அவர்களை அவ்வளவு நன்றாக புரியவில்லை. ‫ل-- ل- أ----- ك-- ي--.‬
‫--- l- '--------- k--- y---‬
   
தோழி ‫ا-------
‫----------‬
உங்களுக்கு ஏதும் தோழி இருக்கிறாளா? ‫أ---- ص------
‫------ s------‬
ஆம்,இருக்கிறாள். ‫ن--- ل-- ص----.‬
‫----- l---- s-------‬
   
மகள் ‫ا------
‫---------‬
உங்களுக்கு மகள் இருக்கிறாளா? ‫أ---- ا-----
‫------ a-----‬
இல்லை. எனக்கு மகள் இல்லை. ‫ل----- ل-- ا---.‬
‫------ l---- a--‬