தமிழ் » அரபு   ஏதேனும் விரும்புதல்


71 [எழுபத்து ஒன்று]]

ஏதேனும் விரும்புதல்

-

‫71[واحد وسبعون]‬
‫71[wahid wasabeun]‬

‫أراد / أحب شيئاً‬
‫arad / 'uhibb shyyaan‬

71 [எழுபத்து ஒன்று]]

ஏதேனும் விரும்புதல்

-

‫71[واحد وسبعون]‬
‫71[wahid wasabeun]‬

‫أراد / أحب شيئاً‬
‫arad / 'uhibb shyyaan‬

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
உங்கள் எல்லோருக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும்? ‫م- ت-------
‫-- t------‬
உங்கள் எல்லோருக்கும் கால்பந்து விளையாட வேண்டுமா? ‫أ----- ا---- ب--- ا------
‫------- a------ b----- a-----‬
உங்கள் எல்லோருக்கும் நண்பர்களை பார்க்கப் போக வேண்டுமா? ‫أ----- ز---- أ-------
‫------- z----- '------‬
   
விருப்பம் ‫أ----
‫----‬
எனக்குத் தாமதமாக வருவதில் விருப்பமில்லை. ‫ل- أ--- ا----- م------.‬
‫--- '---- a------ m--------‬
எனக்கு அங்கு போக விருப்பமில்லை. ‫ل- أ--- ا----- إ-- ه---.‬
‫-- '---- a--------- '----- h-----‬
   
எனக்கு வீட்டிற்குச் செல்ல வேண்டும். ‫أ--- ا----- إ-- ا----.‬
‫---- a--------- '----- a-----‬
எனக்கு வீட்டில் தங்க விருப்பம். ‫أ--- ا----- ف- ا----.‬
‫---- a------ f- a-----‬
எனக்கு தனியாக இருக்க விருப்பம். ‫أ--- أ- أ--- ل----.‬
‫---- '-- '---- l-------‬
   
உனக்கு இங்கு இருக்க விருப்பமா? ‫أ---- ا----- ه----
‫------ a------ h--‬
உனக்கு இங்கு சாப்பிட விருப்பமா? ‫أ---- أ- ت--- ه----
‫------ '--- t---- h--‬
உனக்கு இங்கு தூங்க விருப்பமா? ‫أ---- أ- ت--- ه----
‫------ '--- t---- h--‬
   
உங்களுக்கு நாளையே கிளம்ப வேண்டுமா? ‫أ---- ا----- غ-----
‫------ a------- g-----‬
உங்களுக்கு நாளை வரை இருக்க விருப்பமா? ‫أ---- ا----- ح-- ا-----
‫----- a------ h---- a----‬
நீங்கள் நாளைதான் கட்டணம் கட்ட விரும்புகிறீர்களா? ‫أ---- د-- ا----- غ-----
‫------ d--- a------ g-----‬
   
உங்கள் எல்லோருக்கும் டிஸ்கோ செல்ல விருப்பமா? ‫أ------ ا----- إ-- ا-------
‫-------- a--------- '----- a------‬
உங்கள் எல்லோருக்கும் சினிமா செல்ல விருப்பமா? ‫أ------ ا----- إ-- ا--------
‫-------- a--------- '----- a-------‬
உங்கள் எல்லோருக்கும் சிற்றுண்டிச்சாலை செல்ல விருப்பமா? ‫أ------ ا----- إ-- ا-------
‫-------- a--------- '----- a-------‬