தமிழ் » அரபு   இறந்த காலம் 4


84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

‫84 [أربعة وثمانون]‬
‫84 [arbet wthmanwn]‬

‫صيغة الماضي 4‬
‫syghat almadi 4‬

84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

‫84 [أربعة وثمانون]‬
‫84 [arbet wthmanwn]‬

‫صيغة الماضي 4‬
‫syghat almadi 4‬

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
படித்தல் ‫ق---
‫---‬
நான் படித்தேன். ‫ل-- ق---.‬
‫---- q-------‬
நான் முழு நாவலையும் படித்தேன். ‫ل-- ق--- ا------ ب------.‬
‫---- q---- a--------- b------‬
   
புரிதல் ‫ف--- ا------
‫----- a-------‬
எனக்குப் புரிந்தது. ‫ل-- ف---.‬
‫---- f------‬
எனக்கு முழு பாடமும் புரிந்தது. ‫ل-- ف--- ا--- ب-----.‬
‫---- f----- a----- b--------‬
   
பதில் சொல்வது ‫ر-- أ----
‫--- '----‬
நான் பதில் சொன்னேன். ‫ل-- أ---.‬
‫---- '------‬
நான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னேன். ‫ل-- أ--- ع-- ج--- ا------.‬
‫---- '------ e---- j--- a----------‬
   
எனக்கு அது தெரியும்—எனக்கு அது தெரிந்தது. ‫أ--- ذ-- ـ----- ل-- ع--- ذ--.‬
‫------ d--- l---- e----- d-------‬
நான் அதை எழுதுகிறேன்—நான் அதை எழுதினேன். ‫أ--- ذ-- ـ---- ل-- ك--- ذ--.‬
‫----- d--- l---- k----- d-------‬
எனக்கு அது கேட்கிறது—எனக்கு அது கேட்டது. ‫أ--- ذ-- ـ---- ل-- س--- ذ--.‬
‫------ d--- l---- s----- d-------‬
   
எனக்கு அது கிடைக்கும் - எனக்கு அது கிடைத்தது. ‫أ---- ذ-- ـ--- ل-- أ---- ذ--.‬
‫----- d--- l---- '------- d-------‬
நான் அதைக் கொண்டு வருகிறேன் - நான் அதைக் கொண்டு வந்தேன். ‫أ--- ذ-- ـ----- ل-- ج--- ذ--.‬
‫----- d--- l---- j------ d-------‬
நான் அதை வாங்குகிறேன்--நான் அதை வாங்கினேன். ‫أ----- ذ-- ـ------- ل-- ا----- ذ--.‬
‫------ d--- l---- a-------- d----‬
   
நான் அதை எதிர்பார்க்கிறேன் - நான் அதை எதிர்பார்த்தேன். ‫أ---- ذ-- ـ---- ل-- ت---- ذ--.‬
‫-------- d--- l---- t-------- d-------‬
நான் அதை விளக்கிச் சொல்கிறேன்- - நான் அதை விளக்கிச் சொன்னேன். ‫أ--- ذ-- ـ----- ل-- ش--- ذ--.‬
‫------ d--- l---- s------ d-------‬
எனக்கு அது தெரியும்-எனக்கு அது முன்பே தெரியும். ‫أ--- ذ-- ـ------- ل-- ع--- ذ--.‬
‫------ d--- l---- e------ d-----‬