தமிழ் » அரபு   ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று


93 [தொண்ணூற்று மூன்று]

ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று

-

‫93 [ثلاثة وتسعون]‬
‫93 [thlatht watasewn]‬

‫الجمل الثانوية مع إنْ‬
‫aljamal alththanawiat mae 'in‬

93 [தொண்ணூற்று மூன்று]

ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று

-

‫93 [ثلاثة وتسعون]‬
‫93 [thlatht watasewn]‬

‫الجمل الثانوية مع إنْ‬
‫aljamal alththanawiat mae 'in‬

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்العربية
அவன் என்னைக் காதலிக்கிறானா என்று எனக்குத் தெரியாது. ‫ل- أ--- إ- ك-- ي----.‬
‫--- '---- '--- k-- y-------‬
அவன் திரும்பி வருவானா என்று எனக்குத் தெரியாது. ‫ل- أ--- إ- ك-- س----.‬
‫--- '---- '--- k-- s-------‬
அவன் எனக்கு ஃபோன் செய்வானா என்று எனக்குத் தெரியாது. ‫ل- أ--- إ- ك-- س---- ب-.‬
‫--- '---- '--- k-- s-------- b-‬
   
அவன் ஒரு வேளை என்னைக் காதலிக்கவில்லையோ? ‫أ------ ي- ت----
‫--------- y- t----‬
அவன் ஒரு வேளை திரும்பி வரமாட்டானோ? ‫ه- س----- ي- ت----
‫-- s------- y- t----‬
அவன் ஒரு வேளை எனக்கு ஃபோன் செய்யமாட்டானோ? ‫ه- س---- ب-- ي- ت----
‫-- s-------- b--- y- t----‬
   
அவன் என்னைப் பற்றி நினைக்கிறானா என்று எனக்குத் தெரியாது. ‫إ-- أ----- إ- ك-- ي--- ب-.‬
‫----- '-------- '--- k-- y------- b--‬
அவனுக்கு வேறு யாரும் இருக்கிறார்களா என்று எனக்குத் தெரியாது. ‫إ-- أ----- ع-- إ-- ك--- ل--- ص---- أ---.‬
‫----- '-------- e---- '----- k---- l----- s------ '------‬
அவன் பொய் சொல்கிறானா என்று எனக்குத் தெரியாது. ‫إ-- أ----- ع-- إ-- ك-- ي---.‬
‫----- '-------- e---- '----- k-- y------‬
   
அவன் ஒரு வேளை என்னைப் பற்றி நினைக்கிறானோ? ‫ه- ي--- ب-- ي- ت----
‫-- y------- b-- y- t----‬
அவனுக்கு ஒரு வேளை வேறு யாரும் இருக்கிறார்களோ? ‫ه- ل--- ص---- أ---- ي- ت----
‫--- l----- s------ '------- y- t----‬
அவன் ஒரு வேளை பொய் சொல்கிறானோ? ‫ه- ي--- ا------- ي- ت----
‫-- y---- a--------- y- t----‬
   
அவனுக்கு என்னை நிஜமாகவே பிடிக்கிறதா என்று எனக்குச் சந்தேகம் தான். ‫إ-- أ-- ف--- إ-- ك-- ي---- ح---.‬
‫----- '------ f--- '----- k-- y------ h----‬
அவன் எனக்கு எழுதுவானா இல்லையா என்பதில் எனக்குச் சந்தேகம் தான். ‫إ-- أ-- ف--- إ-- ك-- س---- ل-.‬
‫----- '------ f--- '----- k-- s------- l--‬
அவன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வானா என்று எனக்குச் சந்தேகம் தான். ‫إ-- أ-- ف--- إ-- ك-- س-------.‬
‫----- '------ f--- '----- k-- s--------------‬
   
அவனுக்கு என்னை நிஜமாகவே பிடிக்கிறதா? ‫أ----- إ- ك-- ح--- أ----.‬
‫-------- '--- k--- h---- '--------‬
அவன் எனக்கு எழுதுவானா? ‫س---- ل-. أ----- إ- ك-- ح----
‫------- l- '-------- '--- k-- h----‬
அவன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வானா? ‫أ----- إ- ك-- ح--- س-------.‬
‫-------- '--- k-- h---- s--------------‬