தமிழ் » பொஸ்னிய   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

+ 1 [jedan]

+ Lica

1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [jedan]

Lica

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்bosanski
நான் ja +
நானும் நீயும் ja i ti +
நாம் இருவரும் na- d---e +
   
அவன் on +
அவனும் அவளும் on i o-a +
அவர்கள் இருவரும் nj-- d---e +
   
மனிதன் mu-----c +
பெண் že-a +
குழந்தை di---e +
   
ஓரு குடும்பம் je--- p------a +
என் குடும்பம் mo-- p------a +
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. Мo-- p------- j- o----. +
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். Ja s-- o----. +
நீ இங்கு இருக்கிறாய். Ti s- o----. +
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். On j- o---- i o-- j- o----. +
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். Mi s-- o----. +
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். Vi s-- o----. +
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். On- s- s-- o----. +