தமிழ் » பொஸ்னிய   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [pedeset i jedan]

Obavljanje potrepština

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [pedeset i jedan]

Obavljanje potrepština

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்bosanski
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Ho-- u b---------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ho-- u k-------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ho-- d- k-----.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ja h--- d- i------- k-----.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ja h--- d- k---- k-----.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ja h--- d- k---- n-----.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ja h--- u b--------- d- i------- k-----.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ja h--- u k------- d- k---- k-----.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ja h--- d- k----- d- k---- n-----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ja h--- d- o-------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Ja h--- d- s-----------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Ja h--- d- p-----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ja h--- d- k---- n------.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ja h--- d- k---- v--- i p-----.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ja h--- d- k---- z------ i h----.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ja h--- d- o------- d- k---- n------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ja h--- d- i--- d- s------------ d- k---- v--- i p-----.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ja h--- d- p----- d- k---- z------ i h----.