தமிழ் » காட்டலான்   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

+ 1 [u]

+ La gent

1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [u]

La gent

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்català
நான் jo +
நானும் நீயும் jo i tu +
நாம் இருவரும் no------- d-- / n-------- d--s +
   
அவன் ell +
அவனும் அவளும் el- i e--a +
அவர்கள் இருவரும் el-- d-- / e---- d--s +
   
மனிதன் l‘---e +
பெண் la d--a +
குழந்தை el n-n +
   
ஓரு குடும்பம் un- f-----a +
என் குடும்பம் la m--- f-----a +
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. La m--- f------ é- a---. +
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். Jo s-- a---. +
நீ இங்கு இருக்கிறாய். Tu e-- a---. +
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். El- é- a--- i e--- é- a---. +
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். No------- s-- a---. +
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். Vo------- s-- a---. +
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். To-- e--- s-- a---. +