தமிழ் » காட்டலான்   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [cinquanta-u]

Fer compres

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [cinquanta-u]

Fer compres

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்català
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Vu-- a--- a l- b---------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Vu-- a--- a l- l--------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Vu-- a--- a- q-----.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Vu-- m-------- u- l-----.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Vu-- c------ u- l-----.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Vu-- c------ u- d----.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Vu-- a--- a l- b--------- p-- m-------- u- l-----.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Vu-- a--- a l- l-------- p-- c------ u- l-----.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Vu-- a--- a- q----- a c------ e- d----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Vu-- a--- a c- l------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Vu-- a--- a- s----------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Vu-- a--- a- f--- d- p- / a l- f----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Vu-- c------ u- p----- d--------.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Vu-- c------ f------ i v-------.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Vu-- c------ p----- i p-.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Vu-- a--- c- l------ p-- c------ u- p----- d--------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Vu-- a--- a- s---------- p-- c------ f------ i v-------.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Jo v--- a--- a l- f---- p-- c------ p----- i p-.