தமிழ் » காட்டலான்   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [sis]

Llegir i escriure

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [sis]

Llegir i escriure

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்català
நான் படிக்கின்றேன். (J-) l-------.
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். (J-) l------- u-- l-----.
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . (J-) l------- u- m-- / u-- p------.
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். (J-) l------- u-- f----.
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். (J-) l------- u-- c----.
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். (J-) l------- u- l-----.
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Jo l-------.
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Tu l--------.
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். El- l------.
   
நான் எழுதுகின்றேன். (J-) e-----.
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். (J-) e----- u-- l-----.
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். (J-) e----- u-- p------.
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். (J-) e----- u-- f----.
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். (J-) e----- u-- c----.
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். (J-) e----- u- l-----.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Jo e-----.
நீ எழுதுகின்றாய். Tu e------.
அவன் எழுதுகின்றான். El- e-----.