தமிழ் » காட்டலான்   ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று


93 [தொண்ணூற்று மூன்று]

ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று

-

+ 93 [noranta-tres]

+ Subordinades amb si

93 [தொண்ணூற்று மூன்று]

ஸப் ஆர்டினெட் க்ளாஸ்: என்று

-

93 [noranta-tres]

Subordinades amb si

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்català
அவன் என்னைக் காதலிக்கிறானா என்று எனக்குத் தெரியாது. No s- s- m-------. +
அவன் திரும்பி வருவானா என்று எனக்குத் தெரியாது. No s- s- t------. +
அவன் எனக்கு ஃபோன் செய்வானா என்று எனக்குத் தெரியாது. No s- s- e- t------. +
   
அவன் ஒரு வேளை என்னைக் காதலிக்கவில்லையோ? Si m-------? N- h- s-. +
அவன் ஒரு வேளை திரும்பி வரமாட்டானோ? Si t------? N- h- s-. +
அவன் ஒரு வேளை எனக்கு ஃபோன் செய்யமாட்டானோ? Si e- t------? N- h- s-. +
   
அவன் என்னைப் பற்றி நினைக்கிறானா என்று எனக்குத் தெரியாது. Em p------- s- p---- e- m-. +
அவனுக்கு வேறு யாரும் இருக்கிறார்களா என்று எனக்குத் தெரியாது. Em p------- s- e- t- u-- a----. +
அவன் பொய் சொல்கிறானா என்று எனக்குத் தெரியாது. Em p------- s- m------. +
   
அவன் ஒரு வேளை என்னைப் பற்றி நினைக்கிறானோ? No s- s- p---- e- m-. +
அவனுக்கு ஒரு வேளை வேறு யாரும் இருக்கிறார்களோ? No s- s- e- t- u-- a----. +
அவன் ஒரு வேளை பொய் சொல்கிறானோ? No s- s- d-- l- v------. +
   
அவனுக்கு என்னை நிஜமாகவே பிடிக்கிறதா என்று எனக்குச் சந்தேகம் தான். Du--- q-- r------- l- a-----. +
அவன் எனக்கு எழுதுவானா இல்லையா என்பதில் எனக்குச் சந்தேகம் தான். Du--- q-- m---------. +
அவன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வானா என்று எனக்குச் சந்தேகம் தான். Du--- q-- e- c--- a-- m-. +
   
அவனுக்கு என்னை நிஜமாகவே பிடிக்கிறதா? Si l- a-----? N- h- s-. +
அவன் எனக்கு எழுதுவானா? Si m---------? N- h- s-. +
அவன் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வானா? Si e- c----- a-- m-? N- h- s-. +