தமிழ் » செ   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [šest]

Čtení a psaní

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [šest]

Čtení a psaní

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்čeština
நான் படிக்கின்றேன். Čt-.
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். Čt- p------.
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . Čt- s----.
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். Čt- v---.
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். Čt- d----.
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். Čt- k----.
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Čt-.
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Čt--.
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். Čt-.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Pí--.
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். Pí-- p------.
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். Pí-- s----.
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். Pí-- v---.
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். Pí-- d----.
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். Pí-- k----.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Pí--.
நீ எழுதுகின்றாய். Pí---.
அவன் எழுதுகின்றான். Pí--.