தமிழ் » செ   இறந்த காலம் 4


84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

84 [osmdesát čtyři]

Minulý čas 4

84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

84 [osmdesát čtyři]

Minulý čas 4

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்čeština
படித்தல் čí-t
நான் படித்தேன். Če-- j---.
நான் முழு நாவலையும் படித்தேன். Př----- j--- c--- r----.
   
புரிதல் ro----t
எனக்குப் புரிந்தது. Ro----- j---.
எனக்கு முழு பாடமும் புரிந்தது. Ro----- j--- c----- t----.
   
பதில் சொல்வது od------t
நான் பதில் சொன்னேன். Od------- j---.
நான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னேன். Od------- j--- n- v------ o-----.
   
எனக்கு அது தெரியும்—எனக்கு அது தெரிந்தது. Ví- t- – v---- j--- t-.
நான் அதை எழுதுகிறேன்—நான் அதை எழுதினேன். Pí-- t- – n----- j--- t-.
எனக்கு அது கேட்கிறது—எனக்கு அது கேட்டது. Sl---- t- – s----- j--- t-.
   
எனக்கு அது கிடைக்கும் - எனக்கு அது கிடைத்தது. Do---- t- – d----- j--- t-.
நான் அதைக் கொண்டு வருகிறேன் - நான் அதைக் கொண்டு வந்தேன். Př----- t- – p------ j--- t-.
நான் அதை வாங்குகிறேன்--நான் அதை வாங்கினேன். Ko---- t- – k----- j--- t-.
   
நான் அதை எதிர்பார்க்கிறேன் - நான் அதை எதிர்பார்த்தேன். Oč------ t- – o------- j--- t-.
நான் அதை விளக்கிச் சொல்கிறேன்- - நான் அதை விளக்கிச் சொன்னேன். Vy-------- t- – v-------- j--- t-.
எனக்கு அது தெரியும்-எனக்கு அது முன்பே தெரியும். Zn-- t- – z--- j--- t-.