தமிழ் » டேனிஷ்   இயற்கையில்


26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

+ 26 [seksogtyve]

+ I naturen

26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

26 [seksogtyve]

I naturen

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்dansk
உனக்கு அந்த கோபுரம் தெரிகிறதா? Ka- d- s- t----- d--? +
உனக்கு அந்த மலை தெரிகிறதா? Ka- d- s- b------ d--? +
உனக்கு அந்த கிராமம் தெரிகிறதா? Ka- d- s- l-------- d--? +
   
உனக்கு அந்த நதி தெரிகிறதா? Ka- d- s- f----- d--? +
உனக்கு அந்த பாலம் தெரிகிறதா? Ka- d- s- b---- d--? +
உனக்கு அந்த ஏரி தெரிகிறதா? Ka- d- s- s--- d--? +
   
எனக்கு அந்த பறவை பிடித்திருக்கிறது. De- d-- f--- k-- j-- g--- l---. +
எனக்கு அந்த மரம் பிடித்திருக்கிறது. De- d-- t-- k-- j-- g--- l---. +
எனக்கு இந்த கல் பிடித்திருக்கிறது. De- h-- s--- k-- j-- g--- l---. +
   
எனக்கு அந்த பூங்கா பிடித்திருக்கிறது. De- p--- d-- k-- j-- g--- l---. +
எனக்கு அந்த தோட்டம் பிடித்திருக்கிறது. De- h--- d-- k-- j-- g--- l---. +
எனக்கு இந்த பூ பிடித்திருக்கிறது. De- h-- b----- k-- j-- g--- l---. +
   
எனக்கு அது அழகாகத் தெரிகிறது Je- s----- d-- e- s----. +
எனக்கு அது ஸ்வாரஸ்யமாகத் தெரிகிறது Je- s----- d-- e- i----------. +
எனக்கு அது மிகவும் அழகாகத் தெரிகிறது Je- s----- d-- e- v----------. +
   
எனக்கு அது அவலட்சணமாகத் தெரிகிறது Je- s----- d-- e- g----. +
எனக்கு அது சலிப்பு ஏற்படுத்துவதாகத் தெரிகிறது. Je- s----- d-- e- k-------. +
எனக்கு அது கொடூரமாகத் தெரிகிறது Je- s----- d-- e- f-----------. +