தமிழ் » டேனிஷ்   எண் வரிசை முறைப்பெயர்


61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

61 [enogtres]

Ordenstal

61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

61 [enogtres]

Ordenstal

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்dansk
முதல்மாதம் ஜனவரி. De- f----- m---- e- j-----.
இரண்டாவது மாதம் பிப்ரவரி. De- a---- m---- e- f------.
மூண்றாவது மாதம் மார்ச். De- t----- m---- e- m----.
   
நான்காவது மாதம் ஏப்ரல். De- f----- m---- e- a----.
ஐந்தாவது மாதம் மே. De- f---- m---- e- m--.
ஆறாவது மாதம் ஜூன். De- s----- m---- e- j---.
   
ஆறு மாதங்கள் அரை வருடம் ஆகும். Se-- m------ e- e- h---- å-.
ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ja----- f------- m----,
ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன். ap---- m--- j---.
   
ஏழாவது மாதம் ஜுலை De- s------ m---- e- j--i
எட்டாவது மாதம் ஆகஸ்ட் De- o------ m---- e- a-----.
ஒன்பதாவது மாதம் ஸெப்டம்பர். De- n----- m---- e- s--------.
   
பத்தாவது மாதம் அக்டோபர்,. De- t----- m---- e- o------.
பதினொன்றாவது மாதம் நவம்பர். De- e------ m---- e- n-------.
பன்னிரெண்டாவது மாதம் டிஸம்பர். De- t----- m---- e- d-------.
   
பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடம் ஆகும். To-- m------ e- e- å-.
ஜூலை,ஆகஸ்ட்,ஸெப்டம்பர், ju--- a------ s--------,
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். ok------ n-------- d-------.