தமிழ் » ஜெர்மன்   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

+ 1 [eins]

+ Personen

1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [eins]

Personen

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Deutsch
நான் ich +
நானும் நீயும் ic- u-- du +
நாம் இருவரும் wi- b---e +
   
அவன் er +
அவனும் அவளும் er u-- s-e +
அவர்கள் இருவரும் si- b---e +
   
மனிதன் de- M--n +
பெண் di- F--u +
குழந்தை da- K--d +
   
ஓரு குடும்பம் ei-- F-----e +
என் குடும்பம் me--- F-----e +
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. Me--- F------ i-- h---. +
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். Ic- b-- h---. +
நீ இங்கு இருக்கிறாய். Du b--- h---. +
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். Er i-- h--- u-- s-- i-- h---. +
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். Wi- s--- h---. +
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். Ih- s--- h---. +
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். Si- s--- a--- h---. +