தமிழ் » ஜெர்மன்   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [einundfünfzig]

Besorgungen machen

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [einundfünfzig]

Besorgungen machen

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Deutsch
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Ic- w--- i- d-- B---------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ic- w--- i- d-- B-----------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ic- w--- z-- K----.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ic- w--- e-- B--- l-----.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ic- w--- e-- B--- k-----.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ic- w--- e--- Z------ k-----.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Ic- w--- i- d-- B---------- u- e-- B--- z- l-----.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Ic- w--- i- d-- B------------ u- e-- B--- z- k-----.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Ic- w--- z-- K----- u- e--- Z------ z- k-----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Ic- w--- z-- O------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Ic- w--- z-- S---------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Ic- w--- z-- B-----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ic- w--- e--- B----- k-----.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ic- w--- O--- u-- G----- k-----.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ic- w--- B------- u-- B--- k-----.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Ic- w--- z-- O------- u- e--- B----- z- k-----.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Ic- w--- z-- S---------- u- O--- u-- G----- z- k-----.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Ic- w--- z-- B------ u- B------- u-- B--- z- k-----.