தமிழ் » ஆங்கிலம் US   உணர்வுகள்


56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

உணர்வுகள்

-

56 [fifty-six]

Feelings

56 [ஐம்பத்தி ஆறு]

உணர்வுகள்

-

56 [fifty-six]

Feelings

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்English US
விருப்பப்படல் to f--- l--- / w--- to
எங்களுக்கு விருப்பம். We f--- l---. / W- w--- t-.
எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. We d---- f--- l---. / W- d--- w--- t-.
   
பயப்படல் to b- a----d
எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. I’- a-----.
எனக்கு பயமில்லை. I a- n-- a-----.
   
நேரம் இருத்தல் to h--- t--e
அவருக்கு நேரம் இருக்கிறது. He h-- t---.
அவருக்கு நேரம் இல்லை. He h-- n- t---.
   
சலிப்படைதல் to b- b---d
அவளுக்கு சலிப்பாக இருக்கிறது. Sh- i- b----.
அவளுக்கு சலிப்பாக இல்லை. Sh- i- n-- b----.
   
பசியுடன் இருத்தல் to b- h----y
உனக்கு பசிக்கிறதா? Ar- y-- h-----?
உனக்கு பசியில்லையா? Ar---- y-- h-----?
   
தாகமுடன் இருத்தல் to b- t-----y
அவர்களுக்கு தாகமாக இருக்கிறது. Th-- a-- t------.
அவர்களுக்கு தாகம் இல்லை. Th-- a-- n-- t------.