தமிழ் » ஆங்கிலம் US   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [seven]

Numbers

7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [seven]

Numbers

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்English US
நான் எண்ணுகிறேன். I c----:
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று on-- t--- t---e
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். I c---- t- t----.
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். I c---- f------:
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, fo--- f---- s--,
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது se---- e----- n--e
   
நான் எண்ணுகிறேன். I c----.
நீ எண்ணுகிறாய். Yo- c----.
அவன் எண்ணுகிறான். He c-----.
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. On-. T-- f----.
இரண்டு. இரண்டாவது. Tw-. T-- s-----.
மூன்று. மூன்றாவது. Th---. T-- t----.
   
நான்கு.நான்காவது. Fo--. T-- f-----.
ஐந்து.ஐந்தாவது. Fi--. T-- f----.
ஆறு.ஆறாவது. Si-. T-- s----.
   
ஏழு.ஏழாவது. Se---. T-- s------.
எட்டு. எட்டாவது. Ei---. T-- e-----.
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. Ni--. T-- n----.