தமிழ் » ஆங்கிலம் UK   வீட்டை சுத்தம் செய்தல்


18 [பதினெட்டு]

வீட்டை சுத்தம் செய்தல்

-

+ 18 [eighteen]

+ House cleaning

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்English UK
இன்று சனிக்கிழமை. To--- i- S-------. +
இன்று நமக்கு சிறிது சமயம் இருக்கிறது. We h--- t--- t----. +
இன்று நாங்கள் வீட்டை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். We a-- c------- t-- a-------- t----. +
   
நான் குளியல்அறையை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். I a- c------- t-- b-------. +
என் கணவர் வண்டியை கழுவிக்கொண்டு இருக்கிறார். My h------ i- w------ t-- c--. +
குழந்தைகள் சைக்கிள்களை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றனர். Th- c------- a-- c------- t-- b-------. +
   
பாட்டி செடிகளுக்கு நீர் பாய்ச்சிக்கொண்டு இருக்கிறார். Gr----- i- w------- t-- f------. +
குழந்தைகள் குழந்தைகளின் அறையை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றனர். Th- c------- a-- c------- u- t-- c--------- r---. +
என் கணவர் தன் மேசையை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார். My h------ i- t------ u- h-- d---. +
   
நான் சலவைத் துணிகளை வாஷிங் மெஷினில் போட்டுக் கொண்டு இருக்கிறேன். I a- p------ t-- l------ i- t-- w------ m------. +
நான் சலவைத் துணிகளை தொங்க விட்டுக் கொண்டு இருக்கிறேன். I a- h------ u- t-- l------. +
நான் துணிகளை இஸ்திரி செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். I a- i------ t-- c------. +
   
ஜன்னல்கள் அழுக்காக உள்ளன. Th- w------ a-- d----. +
தரை அழுக்காக உள்ளது. Th- f---- i- d----. +
பாத்திரங்கள் அழுக்காக உள்ளன. Th- d----- a-- d----. +
   
ஜன்னல்களை யார் சுத்தம் செய்கிறார்கள்? Wh- w----- t-- w------? +
வாகுவம் /தூசு உறிஞ்சல் யார் செய்கிறார்கள்? Wh- d--- t-- v--------? +
பாத்திரங்களை யார் கழுவுகிறார்கள்? Wh- d--- t-- d-----? +