தமிழ் » ஆங்கிலம் UK   இயற்கையில்


26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

+ 26 [twenty-six]

+ In nature

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்English UK
உனக்கு அந்த கோபுரம் தெரிகிறதா? Do y-- s-- t-- t---- t----? +
உனக்கு அந்த மலை தெரிகிறதா? Do y-- s-- t-- m------- t----? +
உனக்கு அந்த கிராமம் தெரிகிறதா? Do y-- s-- t-- v------ t----? +
   
உனக்கு அந்த நதி தெரிகிறதா? Do y-- s-- t-- r---- t----? +
உனக்கு அந்த பாலம் தெரிகிறதா? Do y-- s-- t-- b----- t----? +
உனக்கு அந்த ஏரி தெரிகிறதா? Do y-- s-- t-- l--- t----? +
   
எனக்கு அந்த பறவை பிடித்திருக்கிறது. I l--- t--- b---. +
எனக்கு அந்த மரம் பிடித்திருக்கிறது. I l--- t--- t---. +
எனக்கு இந்த கல் பிடித்திருக்கிறது. I l--- t--- s----. +
   
எனக்கு அந்த பூங்கா பிடித்திருக்கிறது. I l--- t--- p---. +
எனக்கு அந்த தோட்டம் பிடித்திருக்கிறது. I l--- t--- g-----. +
எனக்கு இந்த பூ பிடித்திருக்கிறது. I l--- t--- f-----. +
   
எனக்கு அது அழகாகத் தெரிகிறது I f--- t--- p-----. +
எனக்கு அது ஸ்வாரஸ்யமாகத் தெரிகிறது I f--- t--- i----------. +
எனக்கு அது மிகவும் அழகாகத் தெரிகிறது I f--- t--- g-------. +
   
எனக்கு அது அவலட்சணமாகத் தெரிகிறது I f--- t--- u---. +
எனக்கு அது சலிப்பு ஏற்படுத்துவதாகத் தெரிகிறது. I f--- t--- b-----. +
எனக்கு அது கொடூரமாகத் தெரிகிறது I f--- t--- t-------. +