தமிழ் » ஆங்கிலம் UK   கடைகள்


53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

+ 53 [fifty-three]

+ Shops

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்English UK
நாங்கள் ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடிக்கொணடு இருக்கிறோம். We--- l------ f-- a s----- s---. +
நாங்கள் ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். We--- l------ f-- a b------ s---. +
நாங்கள் ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். We--- l------ f-- a p------- / d-------- (a-.). +
   
நாங்கள் ஒரு கால்பந்து வாங்க வேண்டும். We w--- t- b-- a f-------. +
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க வேண்டும். We w--- t- b-- s-----. +
நாங்கள் மருந்து வாங்க வேண்டும். We w--- t- b-- m-------. +
   
நாங்கள் கால்பந்து வாங்க ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடுகிறோம். We--- l------ f-- a s----- s--- t- b-- a f-------. +
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். We--- l------ f-- a b------ s--- t- b-- s-----. +
நாங்கள் மருந்து வாங்க ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். We--- l------ f-- a d-------- t- b-- m-------. +
   
நான் ஒரு நகைக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். I’- l------ f-- a j------- / j------ (a-.). +
நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடிக்கொண்டு. இருக்கிறேன். I’- l------ f-- a p---- e-------- s----. +
நான் ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். I’- l------ f-- a c------------. +
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க நினைக்கிறேன். I a------- p--- t- b-- a r---. +
நான் ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நினைக்கிறேன். I a------- p--- t- b-- a r--- o- f---. +
நான் ஒரு கேக் வாங்க நினைக்கிறேன். I a------- p--- t- b-- a c---. +
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க ஒரு நகைக்க்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். I’- l------ f-- a j------ t- b-- a r---. +
ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடுகிறேன். I’- l------ f-- a p---- s--- t- b-- a r--- o- f---. +
நான் ஒரு கேக் வாங்க ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொணடு. இருக்கிறேன். I’- l------ f-- a c------------ t- b-- a c---. +