தமிழ் » ஆங்கிலம் UK   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [six]

Reading and writing

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [six]

Reading and writing

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்English UK
நான் படிக்கின்றேன். I r---.
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். I r--- a l----- (c--------).
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . I r--- a w---.
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். I r--- a s-------.
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். I r--- a l-----.
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். I r--- a b---.
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். I r---.
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Yo- r---.
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். He r----.
   
நான் எழுதுகின்றேன். I w----.
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். I w---- a l----- (c--------).
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். I w---- a w---.
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். I w---- a s-------.
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். I w---- a l-----.
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். I w---- a b---.
   
நான் எழுதுகின்றேன். I w----.
நீ எழுதுகின்றாய். Yo- w----.
அவன் எழுதுகின்றான். He w-----.