தமிழ் » ஆங்கிலம் UK   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

+ 7 [seven]

+ Numbers

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்English UK
நான் எண்ணுகிறேன். I c----: +
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று on-- t--- t---e +
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். I c---- t- t----. +
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். I c---- f------: +
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, fo--- f---- s--, +
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது se---- e----- n--e +
   
நான் எண்ணுகிறேன். I c----. +
நீ எண்ணுகிறாய். Yo- c----. +
அவன் எண்ணுகிறான். He c-----. +
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. On-. T-- f----. +
இரண்டு. இரண்டாவது. Tw-. T-- s-----. +
மூன்று. மூன்றாவது. Th---. T-- t----. +
   
நான்கு.நான்காவது. Fo--. T-- f-----. +
ஐந்து.ஐந்தாவது. Fi--. T-- f----. +
ஆறு.ஆறாவது. Si-. T-- s----. +
   
ஏழு.ஏழாவது. Se---. T-- s------. +
எட்டு. எட்டாவது. Ei---. T-- e-----. +
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. Ni--. T-- n----. +