தமிழ் » ஆங்கிலம் UK   காரணம் கூறுதல் 1


75 [எழுபத்து ஐந்து]

காரணம் கூறுதல் 1

-

+ 75 [seventy-five]

+ giving reasons 1

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்English UK
நீங்கள் ஏன் வருவதில்லை? Wh- a----- y-- c-----? +
வானிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. Th- w------ i- s- b--. +
நான் வருவதில்லை, ஏனென்றால் வானிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. I a- n-- c----- b------ t-- w------ i- s- b--. +
   
அவன் ஏன் வரவில்லை? Wh- i---- h- c-----? +
அவன் அழைக்கப்படவில்லை. He i---- i------. +
அவன் அழைக்கப்படாததால் வரவில்லை. He i---- c----- b------ h- i---- i------. +
   
நீ ஏன் வரவில்லை? Wh- a----- y-- c-----? +
எனக்கு நேரமில்லை. I h--- n- t---. +
எனக்கு நேரம் இல்லாததால் வரவில்லை. I a- n-- c----- b------ I h--- n- t---. +
   
நீ ஏன் தங்கக்கூடாது? Wh- d---- y-- s---? +
எனக்கு இன்னும் வேலை இருக்கிறது. I s---- h--- t- w---. +
எனக்கு இன்னும் வேலை இருப்பதால் தங்கப்போவது இல்லை. I a- n-- s------ b------ I s---- h--- t- w---. +
   
நீங்கள் ஏன் இப்பொழுதே போகிறீர்கள்? Wh- a-- y-- g---- a------? +
எனக்கு களைப்பாக இருக்கிறது. I a- t----. +
எனக்கு களைப்பாக இருப்பதால் போகிறேன். I’- g---- b------ I-- t----. +
   
நீங்கள் ஏன் இப்பொழுதே போகிறீர்கள்? Wh- a-- y-- g---- a------? +
இப்பொழுதே நேரமாகிவிட்டது. It i- a------ l---. +
நான் போகிறேன் ஏனென்றால் இப்பொழுதே நேரமாகிவிட்டது. I’- g---- b------ i- i- a------ l---. +