தமிழ் » எஸ்பெராண்டோ   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [unu]

Personoj

1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [unu]

Personoj

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்esperanto
நான் mi
நானும் நீயும் mi k-- vi
நாம் இருவரும் am--- ni
   
அவன் li
அவனும் அவளும் li k-- ŝi
அவர்கள் இருவரும் am--- i-i
   
மனிதன் la v--o
பெண் la v----o
குழந்தை la i----o
   
ஓரு குடும்பம் fa----o
என் குடும்பம் mi- f-----o
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. Mi- f------ e---- ĉ-----.
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். Mi e---- ĉ-----.
நீ இங்கு இருக்கிறாய். Vi e---- ĉ-----.
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். Li e---- ĉ----- k-- ŝ- e---- ĉ-----.
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். Ni e---- ĉ-----.
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். Vi e---- ĉ-----.
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். Il- ĉ--- e---- ĉ-----.