தமிழ் » எஸ்பெராண்டோ   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

+ 1 [unu]

+ Personoj

1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [unu]

Personoj

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்esperanto
நான் mi +
நானும் நீயும் mi k-- vi +
நாம் இருவரும் am--- ni +
   
அவன் li +
அவனும் அவளும் li k-- ŝi +
அவர்கள் இருவரும் am--- i-i +
   
மனிதன் la v--o +
பெண் la v----o +
குழந்தை la i----o +
   
ஓரு குடும்பம் fa----o +
என் குடும்பம் mi- f-----o +
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. Mi- f------ e---- ĉ-----. +
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். Mi e---- ĉ-----. +
நீ இங்கு இருக்கிறாய். Vi e---- ĉ-----. +
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். Li e---- ĉ----- k-- ŝ- e---- ĉ-----. +
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். Ni e---- ĉ-----. +
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். Vi e---- ĉ-----. +
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். Il- ĉ--- e---- ĉ-----. +