தமிழ் » எஸ்பெராண்டோ   இயற்கையில்


26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

26 [dudek ses]

En la naturo

26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

26 [dudek ses]

En la naturo

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்esperanto
உனக்கு அந்த கோபுரம் தெரிகிறதா? Ĉu v- v---- l- t---- t--?
உனக்கு அந்த மலை தெரிகிறதா? Ĉu v- v---- l- m------- t--?
உனக்கு அந்த கிராமம் தெரிகிறதா? Ĉu v- v---- l- v------ t--?
   
உனக்கு அந்த நதி தெரிகிறதா? Ĉu v- v---- l- r------ t--?
உனக்கு அந்த பாலம் தெரிகிறதா? Ĉu v- v---- l- p----- t--?
உனக்கு அந்த ஏரி தெரிகிறதா? Ĉu v- v---- l- l---- t--?
   
எனக்கு அந்த பறவை பிடித்திருக்கிறது. Ti- b---- p----- a- m-.
எனக்கு அந்த மரம் பிடித்திருக்கிறது. Ti- a--- p----- a- m-.
எனக்கு இந்த கல் பிடித்திருக்கிறது. Ĉi---- ŝ---- p----- a- m-.
   
எனக்கு அந்த பூங்கா பிடித்திருக்கிறது. Ti- p---- p----- a- m-.
எனக்கு அந்த தோட்டம் பிடித்திருக்கிறது. Ti- ĝ------ p----- a- m-.
எனக்கு இந்த பூ பிடித்திருக்கிறது. Ĉi---- f---- p----- a- m-.
   
எனக்கு அது அழகாகத் தெரிகிறது Mi t----- t--- b-----.
எனக்கு அது ஸ்வாரஸ்யமாகத் தெரிகிறது Mi t----- t--- i-------.
எனக்கு அது மிகவும் அழகாகத் தெரிகிறது Mi t----- t--- b-----.
   
எனக்கு அது அவலட்சணமாகத் தெரிகிறது Mi t----- t--- m------.
எனக்கு அது சலிப்பு ஏற்படுத்துவதாகத் தெரிகிறது. Mi t----- t--- t---.
எனக்கு அது கொடூரமாகத் தெரிகிறது Mi t----- t--- t-----.