தமிழ் » எஸ்பெராண்டோ   இறந்த காலம் 4


84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

84 [okdek kvar]

Is-tempo 4

84 [எண்பத்து நான்கு]

இறந்த காலம் 4

-

84 [okdek kvar]

Is-tempo 4

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்esperanto
படித்தல் le-i
நான் படித்தேன். Mi l----.
நான் முழு நாவலையும் படித்தேன். Mi l---- l- t---- r------.
   
புரிதல் ko-----i
எனக்குப் புரிந்தது. Mi k--------.
எனக்கு முழு பாடமும் புரிந்தது. Mi k-------- l- t---- t------.
   
பதில் சொல்வது re-----i
நான் பதில் சொன்னேன். Mi r--------.
நான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னேன். Mi r-------- ĉ---- d--------.
   
எனக்கு அது தெரியும்—எனக்கு அது தெரிந்தது. Mi s---- t--- – M- s---- t---.
நான் அதை எழுதுகிறேன்—நான் அதை எழுதினேன். Mi s------ t--- – M- s------ t---.
எனக்கு அது கேட்கிறது—எனக்கு அது கேட்டது. Mi a---- t--- – M- a---- t---.
   
எனக்கு அது கிடைக்கும் - எனக்கு அது கிடைத்தது. Mi i--- s---- t--- – M- i--- s---- t---.
நான் அதைக் கொண்டு வருகிறேன் - நான் அதைக் கொண்டு வந்தேன். Mi a------- t--- – M- a------- t---.
நான் அதை வாங்குகிறேன்--நான் அதை வாங்கினேன். Mi a----- t--- – M- a----- t---.
   
நான் அதை எதிர்பார்க்கிறேன் - நான் அதை எதிர்பார்த்தேன். Mi a------ t--- – M- a------ t---.
நான் அதை விளக்கிச் சொல்கிறேன்- - நான் அதை விளக்கிச் சொன்னேன். Mi k------- t--- – M- k------- t---.
எனக்கு அது தெரியும்-எனக்கு அது முன்பே தெரியும். Mi k---- t--- – M- k---- t---.