தமிழ் » ஸ்பானிஷ்   மனிதர்கள்


1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [uno]

Personas

1 [ஒன்று]

மனிதர்கள்

-

1 [uno]

Personas

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்español
நான் yo
நானும் நீயும் yo y tú
நாம் இருவரும் no------ / n------- d-s
   
அவன் él
அவனும் அவளும் él y e--a
அவர்கள் இருவரும் el--- / e---- d-s
   
மனிதன் el h----e
பெண் la m---r
குழந்தை el n--o
   
ஓரு குடும்பம் un- f-----a
என் குடும்பம் mi f-----a
என் குடும்பம் இங்கு இருக்கிறது. Mi f------ e--- a---.
   
நான் இங்கு இருக்கிறேன். Yo e---- a---.
நீ இங்கு இருக்கிறாய். Tú e---- a---.
அவன் இங்கு இருக்கிறான் மற்றும் அவள் இங்கு இருக்கிறாள். Él e--- a--- y e--- e--- a---.
   
நாங்கள் இங்கு இருக்கிறோம். No------ /--- e------ a---.
நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்கள். Vo------ /--- e----- a---.
அவர்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறார்கள். To--- /--- e---- /--- e---- a---.