தமிழ் » ஸ்பானிஷ்   இயற்கையில்


26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

26 [veintiséis]

En la naturaleza

26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

26 [veintiséis]

En la naturaleza

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்español
உனக்கு அந்த கோபுரம் தெரிகிறதா? ¿V-- a------ t---- a---?
உனக்கு அந்த மலை தெரிகிறதா? ¿V-- a------ m------ a---?
உனக்கு அந்த கிராமம் தெரிகிறதா? ¿V-- a---- p----- a---?
   
உனக்கு அந்த நதி தெரிகிறதா? ¿V-- a---- r-- a---?
உனக்கு அந்த பாலம் தெரிகிறதா? ¿V-- a---- p----- a---?
உனக்கு அந்த ஏரி தெரிகிறதா? ¿V-- a---- l--- a---?
   
எனக்கு அந்த பறவை பிடித்திருக்கிறது. Es- p----- m- g----.
எனக்கு அந்த மரம் பிடித்திருக்கிறது. Es- á---- m- g----.
எனக்கு இந்த கல் பிடித்திருக்கிறது. Es-- p----- m- g----.
   
எனக்கு அந்த பூங்கா பிடித்திருக்கிறது. Es- p----- m- g----.
எனக்கு அந்த தோட்டம் பிடித்திருக்கிறது. Es- j----- m- g----.
எனக்கு இந்த பூ பிடித்திருக்கிறது. Es-- f--- m- g----.
   
எனக்கு அது அழகாகத் தெரிகிறது (E--) m- p----- b-----.
எனக்கு அது ஸ்வாரஸ்யமாகத் தெரிகிறது (E--) m- p----- i----------.
எனக்கு அது மிகவும் அழகாகத் தெரிகிறது (E--) m- p----- p-------.
   
எனக்கு அது அவலட்சணமாகத் தெரிகிறது (E--) m- p----- f--.
எனக்கு அது சலிப்பு ஏற்படுத்துவதாகத் தெரிகிறது. (E--) m- p----- a-------.
எனக்கு அது கொடூரமாகத் தெரிகிறது (E--) m- p----- t-------.