தமிழ் » ஸ்பானிஷ்   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [cincuenta y uno]

Haciendo diligencias

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [cincuenta y uno]

Haciendo diligencias

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்español
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். Qu---- i- a l- b---------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Qu---- i- a l- l-------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Qu---- i- a- q------.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Qu---- l------- u- l---- p-------.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Qu---- c------ u- l----.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Qu---- c------ u- p--------.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். Qu---- i- a l- b--------- p--- t---- p------- u- l----.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். Qu---- i- a l- l------- p--- c------ u- l----.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். Qu---- i- a- q------ p--- c------ u- p--------.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். Qu---- i- a l- ó-----.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். Qu---- i- a- s-----------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். Qu---- i- a l- p--------.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Qu---- c-------- u--- g----.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Qu---- c------ f----- y v-------.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Qu---- c------ p-- y p---------.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். Qu---- i- a l- ó----- p--- c-------- u--- g----.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். Qu---- i- a- s----------- p--- c------ f----- y v-------.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். Qu---- i- a l- p-------- p--- c------ p-- y p---------.