தமிழ் » ஸ்பானிஷ்   படிப்பதும் எழுதுவதும்


6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [seis]

Leer y escribir

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

-

6 [seis]

Leer y escribir

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்español
நான் படிக்கின்றேன். Yo l--.
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். Yo l-- u-- l----.
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . Yo l-- u-- p------.
   
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். Yo l-- u-- f----.
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். Yo l-- u-- c----.
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். Yo l-- u- l----.
   
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Yo l--.
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Tú l---.
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். Él l--.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Yo e------.
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். Yo e------ u-- l----.
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். Yo e------ u-- p------.
   
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். Yo e------ u-- f----.
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். Yo e------ u-- c----.
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். Yo e------ u- l----.
   
நான் எழுதுகின்றேன். Yo e------.
நீ எழுதுகின்றாய். Tú e-------.
அவன் எழுதுகின்றான். Él e------.